Priimtų mokytis 2021 m. rugsėjo 1 d. mokinių dėmesiui

Priimtų mokytis „Vėtrungės“ gimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokinių ir jų tėveliui dėmesiui !!!

Nuo birželio 3 d. iki 11 d. prašome pateikti šiuos  dokumentus:

Atvykusiems į I gimn. klasę reikalinga:

Su vaiku iš anksto nuspręskite, kokį I gimn. klasėje dorinio ugdymo  (etiką, tikybą) ir II užsienio kalbos (rusų k., vokiečių k., prancūzų k.) rinksis mokytis 2021/2022 m.m. Dokumentus (skenuotus ar fotografuotus) galite siųsti ir el.paštu: vetrungesgimnazija@gmail.com arba pristatyti į gimnaziją. Raštinė dirbs nuo 9.30 val. iki 15.00 val. Į gimnaziją ateiti gali tik vienas iš tėvų (rūpintojų, globėjų) su kauke ir pirštinėmis.  

Naujai atvykusiems į  III gimn. klasę reikalinga:

Tęsiantiems mokymąsi III gimn. klasėje reikalinga:

* Mokslų baigimo pažymėjimą (originalas)  pristatyti  birželio 23 – 30 dienomis į raštinę.

  • Visiems būsimiems gimnazistams reikia atsiųsti skaitmeninę nuotrauką mokinio pažymėjimui – siųsti el.paštu emp@vetrungesgimnazija.lt iki 2021 07 19. Geriausia, jog nuotrauka  būtų dokumentinė, baltame fone. Nuotraukos pavadinimas – Pavardė Vardas, gimimo metai.