Tarptautiniai projektai

Erasmus KA101 – 2020-1-LT01-KA101-077796

Projekto pavadinimas: „Gimnazijos bendruomeniškumo ugdymas per aktyvias sveikatinimo veiklas“

Projekto trukmė: 2020-2022 m.

Projekto dotacija: 15 141,00 Eur

Projekto partneriai:

*Ankara AY YLDIZ Vocational and Technical Anatolian High School, Turkija

*SubMeet Association, Italija

*STANDO LTD, Kipras

Projekto tikslas ir veiklos:

Jo metu gimnazijos mokytojai turės galimybę dalyvauti specializuotuose kursuose bei darbo stebėjimo vizituose Italijoje, Turkijoje ir Kipre. Šiuo projektu gimnazija sieks tobulinti institucijos bendruomenės sveikatinimo veiklas, didinti fizinio aktyvumo renginių skaičių mokiniams, jų tėvams/globėjams, mokytojams, o tai sąlygos tiek psichiškai, tiek fiziškai sveikesnę visuomenę, prisidės prie jos vieningumo. Bendruomeniškumas per aktyvias veiklas lauke skatina gerą psichologinę atmosferą bendruomenėje. Projektą koordinuoja gimnazijos psichologė Renata Baltrimienė.

 

                  

 

Erasmus+ KA220 projektas

Projekto pavadinimas: „Boost Yourself“ („Sustiprėk“), finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis

Projekto trukmė: 2022 – 2024 m.

Projekto dotacija: 180505 eur

Projekto tikslas ir veiklos:

Nustatyti mokytojų profesinio perdegimo lygį bei pritaikyti įvairius streso pažinimo, įvertinimo ir valdymo metodus. Projektą koordinuoja Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr.1 w Gdansku (Lenkija).

Projekto partneriai: Turkijos, Portugalijos, Islandijos, Lietuvos (Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija) ugdymo įstaigos.

 

Erasmus+ KA210-SCH projektas

Projekto pavadinimas: „Gamified courses and happy atmosphere at school“ (Interaktyvios žaidybinės veiklos ir motyvuojati aplinka mokykloje“)

Projekto trukmė: 2022 – 2024 m.

Projekto dotacija: 60000 eur

Projekto tikslas ir veiklos:

Praktiškai naudojant metodines priemones (skaitmeniniai ir analoginiai žaidimai, skaitmeniniai ištekliai ir kt.) padėti mokiniams žaismingesniu būdu įgyti XXI amžiaus kompetencijas, didinti dalyvaujančių šalių kultūrinį ir istorinį sąmoningumą, laužyti išankstinius nusistatymus ir ugdyti įvairiapusius įgūdžius, skatinti bendradarbiavimą, komandinį darbą, panaudoti žaidimų principus ugdymo procese ir taikyti žaidimais grįsto ugdymo strategijas mokytojų praktikoje.

Projekto koordinatorius– BG/BRG G11 Geringergasse (Austrija)

Projekto partneriai: Vakfikebir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkija), Instituto Istruzione Superiore „A.Lincoln“ (Italija), Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija (Lietuva), Denge Egitim Bilim ve Genclik Dernegi (Turkija).

 

Erasmus+ KA210-SCH projektas

Projekto pavadinimas: „Strong Women-Strong Future“ („Stiprios moterys-stipri ateitis“)

Projekto trukmė: 2022 – 2023 m.

Projekto dotacija: 60000 eur

Projekto tikslas ir veiklos:

Projekto tikslas- formuoti mokinių ir bendruomenės sąmoningumą apie lyčių lygybę, diskriminaciją darbo rinkoje bei smurtą artimoje aplinkoje.

Projektą koordinuoja-Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr.1 w Gdansku (Lenkija) Projekto partneriai: Nazili Anadolu Lisesi (Turkija) ir Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija (Lietuva).

   

Erasmus+ KA122-SCH projektas

Projekto pavadinimas: „Digit @L Ecosystem“

Projekto trukmė: 2022 – 2023 m.

Projekto dotacija: 19760 eur

Projekto tikslas ir veiklos:

Padidinti mokytojų skaitmeninį ir ekosisteminį raštingumą, dalyvaujant specializuotuose kursuose bei darbo stebėjimo vizite Turkijoje.