Metodinė taryba

Gimnazijos metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai.

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė:
Regina Mickutė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo (etikos, tikybos, istorijos, geografijos, ekonomikos, psichologijos):
Virgilijus Valickis

Fizinio ugdymo:
Laima Piešinienė

Matematikos:
Lina Griščenkovienė

Užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų):
Rasa Balsevičienė

Lietuvių kalbos:
Kristina Lenartaitė – Gotaučienė

Gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos, IT):
Elena Golovniova

Menų ir technologijų:
Vida Auglienė

Klasių vadovų:
Lina Lamsaitienė