Administracija

 

Direktorė Živilė Kiškionytė

Tel. 8 663 88116, el.paštas: direktorius@vetrungesgimnazija.lt

Darbo grafikas

Gimnazijos direktorės Živilės Kiškionytės vadybinės funkcijos

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Rasa Pragulbeckienė

Tel. 8 664 41992, el.paštas: rasa.pragulbeckiene@vetrungesgimnazija.lt

Darbo grafikas

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Pragulbeckienės vadybinės funkcijos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Šimeliūnienė 

Tel. 8 664 40262, el.paštas: jurgita.simeliuniene@vetrungesgimnazija.lt

Darbo grafikas

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jurgitos Šimeliūnienės vadybinės funkcijos

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Remigijus Skuodys

Tel. 8 664  41453 , el.paštas: remigijus.skuodys@vetrungesgimnazija.lt

Darbo grafikas

Direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams Remigijaus Skuodžio vadybinės funkcijos