Administracija

Direktorė Živilė Kiškionytė

Tel. +370 663 88116, el.paštas: direktorius@vetrungesgimnazija.lt

Gimnazijos direktorės Živilės Kiškionytės vadybinės funkcijos

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Rasa Pragulbeckienė

Tel. +370 664 41992, el.paštas: rasa.pragulbeckiene@vetrungesgimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Pragulbeckienės vadybinės funkcijos


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Šimeliūnienė 

Tel. +370 664 40262, el.paštas: jurgita.simeliuniene@vetrungesgimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jurgitos Šimeliūnienės vadybinės funkcijos


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Skliuderienė

Tel. +370 681 99095, el.paštas: vaida.skliuderiene@vetrungesgimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Vaidos Skliuderienės vadybinės funkcijos

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams
Remigijus Skuodys

Tel. +370 664  41453, el.paštas: remigijus.skuodys@vetrungesgimnazija.lt

Direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems reikalams Remigijaus Skuodžio vadybinės funkcijos