Skaitmeninė mokomoji medžiaga

Nacionalinio skaitmeninio ugdymo turinio panaudojimas

 • Nuotolinis mokymas(is): Nuoroda
 • Internetiniai įrankiai nuotoliniam mokymuisiNuoroda
 • Švietimo naujienos skelbia laisvai prieinamų metodinių priemonių sąrašąNuoroda
 • Priemonės, kurios gali padėti organizuoti mokymąsi nuotoliniu būdu: Nuoroda
 • Interaktyvi platforma „Ugdymo sodas“: Nuoroda
 • Nuotolinis mokymas. Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą? Nuoroda
 • Nemokami nuotoliniai mokymaiNuoroda
 • IKT programėlių įvairiems dalykams bei veikloms sąrašai: Nuoroda
 • Skaitmeninės UPC mokymosi priemonės: Nuoroda
 • Skaitmeninės mokymosi priemonės: Nuoroda
 • Aktyvių mokytojų blogai: Nuoroda
 • Mokymų ir konsultacijų medžiaga: Nuoroda
 • Nuotolinio mokymo internetinių kursų platformosNuoroda
 • Mokomųjų dalykų testai mokiniamsNuoroda
 • Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo įstaigomsNuoroda
 • Lietuvos švietimo technologijų įmonių sprendimai nuotoliniam mokymuiNuoroda
 • Kaip susikurti video pamoką? Nuoroda
 • Edukacinių IKT priemonių sąrašasNuoroda
 • Egzaminatorius 11-12 kl.  Nuoroda
 • Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiagaNuoroda
 • Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode: Nuoroda
 • Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainė: Nuoroda

Laisvai prieinamo įvairių įmonių siūlomo skaitmeninio turinio naudojimas

 • Lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms:

https://mokovas.wordpress.com

https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12

https://smp2014lt.ugdome.lt/9-10

https://vyturys.lt/

http://www.xn--altiniai-4wb.info/

https://www.lrt.lt/mediateka/audio/radijo-laidos/vakaras-su-knyga

https://www.lrt.lt/

 • Geografijos pamokoms:

Nuotolinio mokymo platforma MOODLE

https://geografija.lt/

https://www.earthcam.com/ www.geografija.lt

https://online.seterra.com/lt

 • Teatro pamokoms:

http://www.dramustalcius.lt/

https://www.kinofondas.lt/

Pagrindinis

https://www.lrt.lt/mediateka/audio/radijo-laidos/radijo-teatras

 • Lotynų kalbos pamokoms:

https://www.klasikai.lt/

 • Dorinis ugdymas:

https://smp2014do.ugdome.lt/

http://www.museivaticani.va/

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=toc

 • Informacinių technologijų pamokoms:

www.codinggame.com www.codecademy.com

http://olimp.mif.vu.lt/

http://medziaga.puslapiai.lt/

http://it.vadoveliai.lt/pem/

www.mokytoju.tinklas.lt

 • Ekonomikos pamokoms:

https://lja.lt/http://www.ekonomikosvadovelis.lt/

http://www.ekonomikosvadovelis.lt/

 • Matematikos pamokoms:

Matematikos vaizdo pamokos: Nuoroda

Matematikos mokytojams: Nuoroda

 • Chemijos pamokoms:

https://smp2014ch.ugdome.lt/MO/Chemija/index.html?path=mo01

 • Biologijos pamokoms:

https://www.slideshare.net/martyynyyte/biotechnologijos-ir-gmo https://biologijoskabinetas.weebly.com/uploads/2/4/4/3/24433358/audiniai.pdf

https://prezi.com/pfd7-ekwytar/evoliucija/

http://dienorastisdarbo.weebly.com/dauginimasis-ir-vystymasis.html

 • Fizikos pamokoms:

www.vaizdopamokos.lt

 • Istorijos pamokoms:

https://istorijatau.lt/

http://www.partizanai.org/

https://www.archyvai.lt/

http://www.xn--altiniai-4wb.info/

 • Žmogaus saugos pamokoms:

http://www.ugm.lt

https://ugm.lrv.lt

 • Dailės pamokoms:

https://artsandculture.google.com/

https://www.skylinewebcams.com/en/top-live-cams.html

https://artsandculture.google.com/

https://britishmuseum.withgoogle.com/

 • Muzikos pamokoms:

https://www.metopera.org/

https://www.pakartot.lt/

 • Technologijų pamokoms:

https://www.pinterest.com/

 • Anglų kalbos pamokoms:

https://www.perfect-english-grammar.com/

http://esl.fis.edu/

https://www.englishpage.com/

https://www.grammarbank.com/

https://www.linguahouse.com/

https://yourenglishpage.com/

https://learnenglish.britishcouncil.org/

https://www.cambridgeenglish.org/

https://www.liveworksheets.com/

https://learnenglish.britishcouncil.org/

http://www.tv5monde.com/

http://www.teachingenglish.org.uk

http://www.teachers.guardian.co.uk

http://languagelearningresourcecenter.org

http://www.eslcafe.com www.tedtalks.com

 • Fizinio ugdymo pamokoms:

https://kksd.lrv.lt/lt/kuno-kultura-ir-sportas/