Pedagoginiai

KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2022-2023 m. m.

Nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Elektroninis paštas
1 Kristina Rubavičė lietuvių kalba metodininkė kristina.adomavičienė@vetrungesgimnazija.lt
2 Nijolė Globienė lietuvių kalba ekspertė nijole.globiene@vetrungesgimnazija.lt
3 Jurgita Stakauskaitė lietuvių kalba metodininkė jurgita.stakauskaite@vetrungesgimnazija.lt
4 Rita Meržvinskaitė Pamparienė lietuvių kalba vyr. mokytoja rita.merzvinskaite-pampariene@vetrungesgimnazija.lt
5 Kristina Lenartaitė – Gotaučienė lietuvių kalba vyr. mokytoja kristina.lenartaite-gotauciene@vetrungesgimnazija.lt
6 Inga Leonavičienė lietuvių kalba vyr.mokytoja inga.leonaviciene@vetrungesgimnazija.lt
7 Aušra Žukauskienė lietuvių kalba metodininkė ausra.zukauskiene@vetrungesgimnazija.lt
8 Jurgita Šimeliūnienė teatras vyr. mokytoja jurgita.simeliuniene@vetrungesgimnazija.lt
9 Rasa Pragulbeckienė lotynų kalba vyr. mokytoja rasa.pragulbeckiene@vetrungesgimnazija.lt
10 Lina Lamsaitienė etika vyr. mokytoja lina.lamsaitiene@vetrungesgimnazija.lt
11 Dainius Sobeckis tikyba metodininkas dainius.sobeckis@vetrungesgimnazija.lt
12 Regina Joneikytė anglų kalba mokytoja regina.joneikyte@vetrungesgimnazija.lt
13 Daiva Ivaškevičiūtė anglų kalba metodininkė daiva.ivaskeviciute@vetrungesgimnazija.lt
14 Rasa Balsevičienė anglų kalba metodininkė rasa.balsevičiene@vetrungesgimnazija.lt
15 Raimonda Raškevičė anglų kalba vyr. mokytoja raimonda.raskevice@vetrungesgimnazija.lt
16 Aušra Jankevičienė  prancūzų kalba mokytoja ausra.jankeviciene@vetrungesgimnazija.lt
17 Simona Jonėnienė anglų kalba mokytoja simona.joneniene@vetrungesgimnazija.lt
18 Tatjana Darulienė rusų kalba ekspertė tatjana.daruliene@vetrungesgimnazija.lt
19 Irina Timofijčiuk rusų kalba metodininkė irina.timofijciuk@vetrungesgimnazija.lt
20 Regina Gedmontienė vokiečių kalba metodininkė regina.gedmontiene@vetrungesgimnazija.lt
21 Reda Ignatavičiūtė-Kinelienė vokiečių kalba metodininkė reda.ignataviciute@vetrungesgimnazija.lt
22 Laimutė Mockienė matematika metodininkė laimute.mockiene@vetrungesgimnazija.lt
23 Lina Balčaitienė matematika metodininkė lina.balcaitiene@vetrungesgimnazija.lt
24 Rita Žukaitienė matematika metodininkė rita.zukaitiene@vetrungesgimnazija.lt
25 Rasa Brazinskaitė matematika vyr. mokytoja rasa.brazinkaite@vetrungesgimnazija.lt
26 Lina Griščenkovienė matematika metodininkė lina.griscenkoviene@vetrungesgimnazija.lt
27 Jolanta Krutkevičienė chemija metodininkė jolanta.krutkeviciene@vetrungesgimnazija.lt
28 Leila Mozūraitienė chemija vyr. mokytoja leila.mozuraitiene@vetrungesgimnazija.lt
29 Jurgita Jasaitytė-Urbonė biologija mokytoja jurgita.jasaityte@vetrungesgimnazija.lt
30 Indrė Venskuvienė biologija metodininkė indre.venskuviene@vetrungesgimnazija.lt
31 Elena Golovniova fizika metodininkė elena.golovniova@vetrungesgimnazija.lt
32 Birutė Žukauskienė fizika vyr. mokytoja birute.zukauskiene@vetrungesgimnazija.lt
33 Vaida Skliuderienė informacinės technologijos metodininkė vaida.skliuderiene@vetrungesgimnazija.lt
34 Ramunė Šimkuvienė informacinės technologijos ekspertė ramune.simkuviene@vetrungesgimnazija.lt
35 Indrė Molienė ekonomika mokytoja indre.moliene@vetrungesgimnazija.lt
36 Virgilijus Valickis istorija metodininkas virgilijus.valickis@vetrungesgimnazija.lt
37 Vilma Paškauskienė geografija metodininkė vilma.paskauskiene@vetrungesgimnazija.lt
38 Regina Mickutė istorija metodininkė regina.mickute@vetrungesgimnazija.lt
39 Daiva Mickutė geografija metodininkė daiva.mickute@vetrungesgimnazija.lt
40 Vida Auglienė muzika ekspertė vida.auglienė@vetrungesgimnazija.lt
41 Asta Petrutienė dailė metodininkė asta.petrutiene@vetrungesgimnazija.lt
42 Eglė Kleivienė technologijos metodininkė egle.kleiviene@vetrungesgimnazija.lt
43 Vaidas Mišeikis technologijos mokytojas vaidas.miseikis@vetrungesgimnazija.lt
44 Laima Ložienė kūno kultūra metodininkas laima.loziene@vetrungesgimnazija.lt
45 Mantas Vaičiūnas kūno kultūra vyr. mokytojas mantas.vaiciunas@vetrungesgimnazija.lt
(vaiko priežiūros atostogose)
46 Mindaugas Bugys kūno kultūra vyr. mokytojas mindaugas.bugys@vetrungesgimnazija.lt
47 Laima Piešinienė kūno kultūra metodininkė laima.piešiniene@vetrungesgimnazija.lt
48 Renata Baltrimienė psichologija metodininkė renata.baltrimienė@vetrungesgimnazija.lt
49 Algirdas Lukšys NVŠ programos vadovas mokytojas algirdas.luksys@vetrungesgimnazija.lt