Pedagoginiai

KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2020-2021 m. m.

Nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Elektroninis paštas
1. Kristina Adomavičienė lietuvių kalba metodininkė kristina.adomavičienė@vetrungesgimnazija.lt
2. Nijolė Globienė lietuvių kalba ekspertė nijole.globiene@vetrungesgimnazija.lt
3. Jurgita Stakauskaitė lietuvių kalba metodininkė jurgita.stakauskaite@vetrungesgimnazija.lt
4. Rita Meržvinskaitė Pamparienė lietuvių kalba vyr. mokytoja rita.merzvinskaite-pampariene@vetrungesgimnazija.lt
5. Kristina Lenartaitė – Gotaučienė lietuvių kalba vyr. mokytoja kristina.lenartaite-gotauciene@vetrungesgimnazija.lt
6. Inga Leonavičienė lietuvių kalba vyr.mokytoja Inga.leonaviciene@vetrungesgimnazija.lt

 

7. Jurgita Šimeliūnienė teatras vyr. mokytoja jurgita.simeliuniene@vetrungesgimnazija.lt
8. Rasa Pragulbeckienė lotynų kalba vyr. mokytoja rasa.pragulbeckiene@vetrungesgimnazija.lt
9. Lina Lamsaitienė etika vyr. mokytoja lina.lamsaitiene@vetrungesgimnazija.lt
10. Dainius Sobeckis tikyba vyr. mokytojas dainius.sobeckis@vetrungesgimnazija.lt
11. Birutė Buinevičienė anglų kalba ekspertė birute.buineviciene@vetrungesgimnazija.lt
12. Daiva Ivaškevičiūtė anglų kalba metodininkė daiva.ivaskeviciute@vetrungesgimnazija.lt
13. Rasa Balsevičienė anglų kalba metodininkė rasa.balsevičiene@vetrungesgimnazija.lt
14. Raimonda Raškevičė anglų kalba vyr. mokytoja raimonda.raskevice@vetrungesgimnazija.lt
15. Ramunė Klimienė anglų kalba, prancūzų kalba vyr. mokytoja ramune.klimiene@vetrungesgimnazija.lt
16. Simona Jonėnienė anglų kalba mokytoja simona.joneniene@vetrungesgimnazija.lt
17. Jurga Austėja Čižinauskaitė anglų kalba vyr. mokytoja jurgita.austeja-cizinauskaite@vetrungesgimnazija.lt
18. Tatjana Darulienė rusų kalba ekspertė tatjana.daruliene@vetrungesgimnazija.lt
19. Irina Timofijčiuk rusų kalba metodininkė irina.timofijciuk@vetrungesgimnazija.lt
20. Regina Gedmontienė vokiečių kalba metodininkė regina.gedmontiene@vetrungesgimnazija.lt
21. Reda Ignatavičiūtė vokiečių kalba metodininkė reda.ignataviciute@vetrungesgimnazija.lt

 

22. Anisija Karmanova matematika ekspertė anisija.karmanova@vetrungesgimnazija.lt
23. Laimutė Mockienė matematika metodininkė laimute.mockiene@vetrungesgimnazija.lt
24. Lina Balčaitienė matematika metodininkė lina.balcaitiene@vetrungesgimnazija.lt
25. Rita Žukaitienė matematika metodininkė rita.zukaitiene@vetrungesgimnazija.lt
26. Rasa Brazinskaitė matematika vyr. mokytoja rasa.brazinkaite@vetrungesgimnazija.lt
27. Lina Griščenkovienė matematika metodininkė lina.griscenkoviene@vetrungesgimnazija.lt
28. Jolanta Krutkevičienė chemija metodininkė jolanta.krutkeviciene@vetrungesgimnazija.lt
29. Leila Mozūraitienė chemija mokytoja leila.mozuraitiene@vetrungesgimnazija.lt
30. Jurgita Jasaitytė-Urbonė biologija mokytoja jurgita.jasaityte@vetrungesgimnazija.lt
31. Dainora Ruškytė biologija metodininkė dainora.ruškytė@vetrungesgimnazija.lt
32. Indrė Venskuvienė biologija vyr.mokytoja indre.venskuviene@vetrungesgimnazija.lt

 

33. Elena Golovniova fizika metodininkė elena.golovniova@vetrungesgimnazija.lt
34. Birutė Žukauskienė fizika vyr. mokytoja birute.zukauskiene@vetrungesgimnazija.lt
35. Leonas Šimkus informacinės technologijos ekspertas leonas.simkus@vetrungesgimnazija.lt
36. Ramunė Šimkuvienė informacinės technologijos ekspertė ramune.simkuviene@vetrungesgimnazija.lt
37. Indrė Molienė ekonomika mokytoja indre.moliene@vetrungesgimnazija.lt
38. Virgilijus Valickis istorija metodininkas virgilijus.valickis@vetrungesgimnazija.lt
39. Vilma Paškauskienė geografija metodininkė vilma.paskauskiene@vetrungesgimnazija.lt
40. Regina Mickutė istorija metodininkė regina.mickute@vetrungesgimnazija.lt
41. Daiva Mickutė geografija metodininkė daiva.mickute@vetrungesgimnazija.lt
42. Greta Srėbalienė geografija, ispanų kalba vyr.mokytoja greta.srebaliene@vetrungesgimnazija.lt
43. Vida Auglienė muzika ekspertė vida.auglienė@vetrungesgimnazija.lt
44. Vida Ruikienė šokis metodininkė vida.ruikiene@vetrungesgimnazija.lt
45. Asta Petrutienė dailė metodininkė asta.petrutiene@vetrungesgimnazija.lt
46. Eglė Kleivienė technologijos metodininkė egle.kleiviene@vetrungesgimnazija.lt
47. Saulius Birenis technologijos vyr. mokytojas saulius.birenis@vetrungesgimnazija.lt
48. Vida Kajokaitė kūno kultūra vyr. mokytoja vida.kajokaite@vetrungesgimnazija.lt
49. Laima Ložienė kūno kultūra metodininkas laima.loziene@vetrungesgimnazija.lt
50. Mantas Vaičiūnas kūno kultūra vyr. mokytojas mantas.vaiciunas@vetrungesgimnazija.lt
51. Laima Piešinienė kūno kultūra metodininkė laima.piešiniene@vetrungesgimnazija.lt
52. Renata Baltrimienė psichologija metodininkė renata.baltrimienė@vetrungesgimnazija.lt
53. Indrė Vasilevskė žmogaus sauga mokytoja indre.vasilevske@vetrungesgimnazija.lt
54. Algirdas Lukšys NVŠ programos vadovas mokytojas algirdas.luksys@vetrungesgimnazija.lt
55. Jurgita Petkienė lietuvių kalba vyr.mokytoja jurgita.petkiene@vetrungesgimnazija.lt

 

2020 II pusm. metais gimnazijoje dirba:

Iš viso dirba mokytojų Atestuotų mokytojų ekspertas Atestuotų mokytojų metodininkas Atestuotų mokytojų vyr.mokytojas Mokytojų Iš viso atestuotų mokytojų Atestuotų mokytojų (procentas)
55 7 24 18 6 53 96,3 proc.

———————————————-