Pedagoginiai

KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2023-2024 m. m.

Nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Elektroninis paštas
1 Kristina Rubavičė lietuvių kalba metodininkė kristina.adomavičienė@vetrungesgimnazija.lt
2 Gintarė Andrijauskienė lietuvių kalba mokytoja gintare.andrijauskiene@vetrungesgimnazija.lt
2 Asta Vainorė lietuvių kalba mokytoja asta.vainore@vetrungesgimnazija.lt
3 Jurgita Stakauskaitė lietuvių kalba metodininkė jurgita.stakauskaite@vetrungesgimnazija.lt
4 Rita Meržvinskaitė Pamparienė lietuvių kalba vyr. mokytoja rita.merzvinskaite-pampariene@vetrungesgimnazija.lt
5 Kristina Lenartaitė – Gotaučienė lietuvių kalba vyr. mokytoja kristina.lenartaite-gotauciene@vetrungesgimnazija.lt
6 Inga Leonavičienė lietuvių kalba vyr.mokytoja inga.leonaviciene@vetrungesgimnazija.lt
7 Jurgita Šimeliūnienė teatras vyr. mokytoja jurgita.simeliuniene@vetrungesgimnazija.lt
8 Rasa Pragulbeckienė lotynų kalba vyr. mokytoja rasa.pragulbeckiene@vetrungesgimnazija.lt
9 Lina Lamsaitienė etika vyr. mokytoja lina.lamsaitiene@vetrungesgimnazija.lt
10 Dainius Sobeckis tikyba metodininkas dainius.sobeckis@vetrungesgimnazija.lt
11 Regina Joneikytė anglų kalba mokytoja regina.joneikyte@vetrungesgimnazija.lt
12 Daiva Ivaškevičiūtė anglų kalba metodininkė daiva.ivaskeviciute@vetrungesgimnazija.lt
13 Rasa Balsevičienė anglų kalba metodininkė rasa.balsevičiene@vetrungesgimnazija.lt
14 Raimonda Raškevičė anglų kalba vyr. mokytoja raimonda.raskevice@vetrungesgimnazija.lt
15 Aušra Jankevičienė  prancūzų kalba mokytoja ausra.jankeviciene@vetrungesgimnazija.lt
16 Simona Jonėnienė anglų kalba mokytoja simona.joneniene@vetrungesgimnazija.lt
17 Tatjana Darulienė rusų kalba ekspertė tatjana.daruliene@vetrungesgimnazija.lt
18 Irina Timofijčiuk rusų kalba metodininkė irina.timofijciuk@vetrungesgimnazija.lt
19 Regina Gedmontienė vokiečių kalba metodininkė regina.gedmontiene@vetrungesgimnazija.lt
20 Reda Ignatavičiūtė-Kinelienė vokiečių kalba metodininkė reda.ignataviciute@vetrungesgimnazija.lt
21 Lina Balčaitienė matematika metodininkė lina.balcaitiene@vetrungesgimnazija.lt
22 Rita Žukaitienė matematika metodininkė rita.zukaitiene@vetrungesgimnazija.lt
23 Rasa Brazinskaitė matematika vyr. mokytoja rasa.brazinkaite@vetrungesgimnazija.lt
24 Lina Griščenkovienė matematika metodininkė lina.griscenkoviene@vetrungesgimnazija.lt
25 Jolanta Krutkevičienė chemija metodininkė jolanta.krutkeviciene@vetrungesgimnazija.lt
26 Leila Mozūraitienė chemija vyr. mokytoja leila.mozuraitiene@vetrungesgimnazija.lt
27 Nomeda Stripinienė biologija vyr. mokytoja nomeda.stripiniene@vetrungesgimnazija.lt
28 Indrė Venskuvienė biologija metodininkė indre.venskuviene@vetrungesgimnazija.lt
29 Viktorija Birgiolienė biologija viktorija.birgioliene@vetrungesgimnazija.lt
30 Elena Golovniova fizika metodininkė elena.golovniova@vetrungesgimnazija.lt
31 Birutė Žukauskienė fizika vyr. mokytoja birute.zukauskiene@vetrungesgimnazija.lt
32 Vaida Skliuderienė informacinės technologijos metodininkė vaida.skliuderiene@vetrungesgimnazija.lt
33 Ramunė Šimkuvienė informacinės technologijos ekspertė ramune.simkuviene@vetrungesgimnazija.lt
34 Olga Jukevič informacinės technologijos olga.jurkevic@vetrungesgimnazija.lt
35 Indrė Molienė ekonomika
geografija
mokytoja indre.moliene@vetrungesgimnazija.lt
36 Virgilijus Valickis istorija metodininkas virgilijus.valickis@vetrungesgimnazija.lt
37 Regina Mickutė istorija metodininkė regina.mickute@vetrungesgimnazija.lt
38 Daiva Mickutė geografija metodininkė daiva.mickute@vetrungesgimnazija.lt
39 Vida Auglienė muzika ekspertė vida.auglienė@vetrungesgimnazija.lt
40 Asta Petrutienė dailė metodininkė asta.petrutiene@vetrungesgimnazija.lt
41 Eglė Kleivienė technologijos metodininkė egle.kleiviene@vetrungesgimnazija.lt
42 Vaidas Mišeikis technologijos mokytojas vaidas.miseikis@vetrungesgimnazija.lt
43 Laima Ložienė kūno kultūra metodininkas laima.loziene@vetrungesgimnazija.lt
44 Mantas Vaičiūnas kūno kultūra vyr. mokytojas mantas.vaiciunas@vetrungesgimnazija.lt
(vaiko priežiūros atostogose)
45 Mindaugas Bugys kūno kultūra vyr. mokytojas mindaugas.bugys@vetrungesgimnazija.lt
46 Laima Piešinienė kūno kultūra metodininkė laima.piešiniene@vetrungesgimnazija.lt
47 Renata Baltrimienė psichologija metodininkė renata.baltrimienė@vetrungesgimnazija.lt
48 Silva Vindžigalskienė NVŠ programos vadovė mokytojas silvija.vindzigalskiene@vetrungesgimnazija.lt
48 Algirdas Lukšys NVŠ programos vadovas mokytojas algirdas.luksys@vetrungesgimnazija.lt