Gedulo ir Vilties dienai

Data: 2021 06 13

Šiemet minime 80-ąsias masinių trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 lietuvių. 1941 birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimus. Didžioji dalis buvo vežami į Sibirą, kiti – į GULAG`o stovyklas. Trėmimai tęsėsi ir po Antrojo Pasaulinio karo. Iš viso iš Lietuvos buvo ištremta apie 300 000 žmonių. Kas dešimtas Lietuvos tremtinys buvo vaikas… Klaipėdos “Vėtrungės” gimnazijos antrokai (2b ir 2e) Gedulo ir Vilties dieną mini piešdami “Gyvybės medį”- kaip simbolį ištvermės ir stiprybės, gebėjimo atlaikyti visas gyvenimo audras bei dalindamiesi savo šeimų išgyventomis tremčių patirtimis. Nuoširdžiai dėkojame istorijos mokytojai R. Mickutei, skatinančiai mokinius ne tik prisiminti, domėtis, bet ir saugoti savo artimųjų prisiminimus. (Spauskite ant paveikslėlio)

Data: 2021 06 11

Priimtų mokytis 2021 m. rugsėjo 1 d. mokinių dėmesiui

Data: 2021 06 09

Priimtų mokytis „Vėtrungės“ gimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokinių ir jų tėveliui dėmesiui !!!

Nuo birželio 3 d. iki 11 d. prašome pateikti šiuos  dokumentus:

Atvykusiems į I gimn. klasę reikalinga:

Su vaiku iš anksto nuspręskite, kokį I gimn. klasėje dorinio ugdymo  (etiką, tikybą) ir II užsienio kalbos (rusų k., vokiečių k., prancūzų k.) rinksis mokytis 2021/2022 m.m. Dokumentus (skenuotus ar fotografuotus) galite siųsti ir el.paštu: vetrungesgimnazija@gmail.com arba pristatyti į gimnaziją. Raštinė dirbs nuo 9.30 val. iki 15.00 val. Į gimnaziją ateiti gali tik vienas iš tėvų (rūpintojų, globėjų) su kauke ir pirštinėmis.  

Naujai atvykusiems į  III gimn. klasę reikalinga:

Tęsiantiems mokymąsi III gimn. klasėje reikalinga:

* Mokslų baigimo pažymėjimą (originalas)  pristatyti  birželio 23 – 30 dienomis į raštinę.

  • Visiems būsimiems gimnazistams reikia atsiųsti skaitmeninę nuotrauką mokinio pažymėjimui – siųsti el.paštu emp@vetrungesgimnazija.lt iki 2021 07 19. Geriausia, jog nuotrauka  būtų dokumentinė, baltame fone. Nuotraukos pavadinimas – Pavardė Vardas, gimimo metai.

Paroda „Kubistinis portretas”

Data: 2021 06 09

Vėtrungės” 2 – ų gimnazijos klasių moksleivių kūrybinių darbų paroda “Kubistinis portretas”. Dailės mokytoja Asta Petrutienė.

Eko akcija

Data: 2021 06 08

Šiandien Klaipėdoje vyko EKO AKCIJA „PATIRK, IŠGIRSK, ATRASK save kaip jūrą“. Ši akcija buvo skirta Pasaulinei vandenyno dienai paminėti. Joje, kartu su 16-os kitų Klaipėdos mokyklų atstovais, sudalyvavome ir mes – Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos 2e ekologinės klasės mokiniai. Mus senamiesčio stotelėje pasitiko šokėjai su dujokaukėmis, trykštančiu vandeniu, žiniasklaidos dėmesiu bei geromis emocijomis. Renginio dalyviai mums visiems linkėjo saugoti harmoniją su gamta. Baigiantis renginiui šokį teko sušokti ir mums. Tai sukėlė daug juoko bei gerų emocijų. 2e kl. Mokinė Saulė Martinkutė.

Mums dėkoja

Data: 2021 06 08

Sandra Tamašauskienė, EP nario Liudo Mažylio padėjėja: „Dėkojame Jūsų gimnazijos 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D klasių mokiniams ir jų vadovams už dalyvavimą akcijoje ,,Švari Lietuva-švari Europa”. #MEPALietuva  Gimnazija nuoširdžiai dėkoja geografijos mokytojai Daivai Mickutei, klasių vadovams, paskatinusiems dalyvauti šioje akcijoje.

Dalinimasis patirtimi

Data: 2021 06 08

2E klasės mokinai Neringa Janukonytė ir Eimantas Januška turėjo unikalią galimybę pasidalinti patirtimi apie savo vykdomas tiriamąsias veiklas Baltijos jūros pakrantėje. Jie buvo pakviesti pristatyti pranešimą Klaipėdos S.Dacho pagrindinės mokyklos moksleiviams, kurie dalyvavo jų mokykloje vykdomoje patyriminio ugdymo veikloje ,,Baltijos jūros kronika”. Neringa su Eimantu supažindino moksleivius su atliekamo tyrimo ,,Biologinio apaugimo (biofilm) priklausomybė nuo druskingumo ir paviršiaus tipo” darbo metodais, galimais rezultatais, aptarė temos aktualumą, atsakė į gausius S.Dacho progimnazijos mokytojų ir mokinių klausimus. Pristatymo įrašas čia

Laisvos darbo vietos

Data: 2021 05 31

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. kviečia dirbti technologijų mokytoją (mechanikos, mechaninio remonto bei statybos ir medžio apdirbimo programos), 24 kontaktinės valandos, neterminuota darbo sutartis.

Savo CV siųsti el. paštu vetrungesgimnazija@gmail.com iki 2021 m. birželio 20 d. Informacija teikiama tel. 8 663 88116

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (daugiau)

Laimėjimai

Data: 2021 05 31

Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas paskelbė konkurso „Tapk okeanografu vienai dienai“ nugalėtojus. Šiame konkurse buvo kviečiami dalyvauti moksleiviai su mokytojais ir/arba tėvais, sukuriant vieną iš galimų kūrinių vaizduojančių okeanografo profesiją (vaizdo klipas, plakatas arba piešinys, nuotrauka, esė). Piešinių kategorijoje mūsų gimnazijos 1E klasės mokinės Viskontaitė Rugilė, Ambraškaitė Laurita pelnė III vietą ir laimėjo kvietimą sudalyvauti okeanografinėje ekspedicijoje Klaipėdos universiteto burlaiviu „Brabander“.

Sveikiname

Data: 2021 05 31

Mūsų gimnazijos jaunosios dainininkės dalyvavo respublikiniame (nuotoliniame) estradinės dainos konkurse “Draugai draugams” ir už puikius pasirodymus buvo įvertintos: Kamilė Indruškaitė solistų kategorijoje I vieta, Samanta ir Visanta Barzdaitytės ansamblių kategorijoje II vieta. Sveikiname ir džiaugiamės merginų pasiekimais ir muzikos mokytojos paruošimu.