Klasių vadovai

I gimn. klasių vadovai:

 • 1a – Regina Mickutė
 • 1b – Simona Jonėnienė
 • 1c – Daiva Mickutė
 • 1d – Daiva Ivaškevičiūtė
 • 1e – Rasa Balsevičienė

II gimn. klasių vadovai:

 • 2a – Lina Balčaitienė
 • 2b – Nijolė Globienė
 • 2c – Laima Ložienė
 • 2d – Indrė Molienė
 • 2e – Indrė Venskuvienė

III gimn. klasių vadovai:

 • 3a – Lina Lamsaitienė
 • 3b – Laimutė Mockienė
 • 3c – Lina Griščenkovienė
 • 3d – Kristina Lenartaitė-Gotaučienė
 • 3e – Jolanta Krutkevičienė

IV gimn. klasių vadovai:

 • 4a – Anisija Karmanova
 • 4b – Ramunė Šimkuvienė
 • 4c – Indrė Vasilevskė
 • 4d – Eglė Kleivienė
 • 4e – Leonas Šimkus