Klasių vadovai

I gimn. klasių vadovai:

  • 1a – Regina Mickutė
  • 1b – Simona Jonėnienė
  • 1c – Daiva Mickutė
  • 1d – Daiva Ivaškevičiūtė
  • 1e – Rasa Balsevičienė

II gimn. klasių vadovai:

  • 2a – Lina Balčaitienė
  • 2b – Nijolė Globienė
  • 2c – Laima Ložienė
  • 2d – Indrė Molienė
  • 2e – Indrė Venskuvienė

III gimn. klasių vadovai:

  • 3a – Lina Lamsaitienė
  • 3b – Laimutė Mockienė
  • 3c – Lina Griščenkovienė
  • 3d – Kristina Lenartaitė-Gotaučienė
  • 3e – Jolanta Krutkevičienė

IV gimn. klasių vadovai:

  • 4a – Anisija Karmanova
  • 4b – Ramunė Šimkuvienė
  • 4c – Indrė Vasilevskė
  • 4d – Eglė Kleivienė
  • 4e – Leonas Šimkus