Skaitykla

Skaityklos vedėjos  Indrės Vasilevskės darbo laikas 2023-2024 m.m.,   326 kabinetas 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:30 – 16:00 08:30 – 16:00 08:30 – 16:00 08:30 – 16:00 08:30 – 13:00
*13:00 – 13:30 *13:00 – 13:30 *13:00 – 13:30 *13:00 – 13:30 *10:30 – 11:00

*pietų pertrauka

Leidiniai skaitykloje

Paskaita „Savižala. Savižudybės rizika“

Paskaita ,,Egzaminų stresas. Kaip galiu padėti sau?“

Advento laiku,  jaukiai besišnekučiuojant prie arbatos puodelio, skaitykloje vyko, edukacija „Žvakių dekupažas”

Tarptautinis mokyklų bibliotekininkų asociacijos projektas „Knygų skirtukai“

-*-*-*-*-

Stengiantis žengti su kiekviena diena atsirandančiais pokyčiais, matome, kaip veikia skaityklą elektroninė pažanga. Visi tradiciniai skaityklos darbai tarsi turi naują kryptį- informacijos vartotoją ir jo poreikių tenkinimą. Tie poreikiai tenkinami suteikiant skaitytojui tai, ko jam reikia, o ne tai, ką turi ir gali pasiūlyti. Iš to suprantame, kad šiandien biblioteka su gerai įrengta skaitykla yra organizacija, teikianti informacijos paslaugas. Spartūs švietimo pokyčiai, didėjantys moksleivių poreikiai skatina keistis gimnazijos biblioteką, o tame tarpe jos skaityklą. Skaityklos veikla vis sudėtingėja. Skaitykla atlieka ne tik kultūrines ir edukacines funkcijas, bet tampa ir informaciniu centru. Bibliotekininkas privalo patenkinti įvairias skaitytojų užklausas, dalyvauti įgyvendinant gimnazijoje informacinių įgūdžių ugdymo programą, konsultuoti moksleivius, dirbančius prie kompiuterio, komplektuoti magnetines, elektronines laikmenas, tirti vartotojų poreikius, užsiimti su moksleiviais kultūrine veikla. Moderni ugdymosi erdvė bibliotekoje-skaitykloje

Taip pat susiformavo požiūris, kad skaitykla yra ne tik informacijos šaltinių saugojimo vieta, bet ir mokymo, mokymosi centras. Tai lėmė naujų informacijos technologijų atsiradimas ir diegimas.

Skaitytojų aptarnavimo komfortiškumas, šaltinių įvairovė yra vienas svarbiausių modernios skaityklos veiklos rodiklių. Tai ką darome, turi būti naudinga mūsų skaitytojui.

Tikslas: siekti, kad skaitykla taptų informacijos centru, pasižyminčiu: aukšta aptarnavimo kultūra; teikiamos informacijos įvairove; modernių informacijos technologijų naudojimu; puikiomis darbo sąlygomis.

Uždaviniai: informacijos išteklių kaupimas, organizavimas ir prieiga. Efektyvus visų galimų informacijos išteklių panaudojimas, siekiant kuo kokybiškiau tenkinti skaityklos lankytojų poreikius. Operatyvus skaityklos lankytojų aprūpinimas informacija.

Bendrosios skaityklos taisyklės:
1. Laikytis tvarkos, tylos.
2. Nevalgyti ir nešiukšlinti.
3. Spaudinius pasiima patys skaitytojai, perskaitę grąžina į vietą.
4. Skaityklos kompiuteriai skirti mokymosi tikslams, todėl pirmenybė visuomet teikiama projektų kūrimui, referatų rašymui, informacijos paieškai pagal tikslingą užklausą.

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimo organizavimas:
۰ Mokyklos skaityklos knygų fondas ir periodiniai leidiniai yra mokyklos turtas ir juo
mokyklos bendruomenė gali naudotis skaityklos patalpose.
۰ Skaityklos knygos ir periodiniai leidiniai skaitomi tik skaityklos patalpose.
۰ Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi skaitykla taisyklėmis.
۰ Jei skaitykloje visos vietos užimtos, skaityklos bibliotekininkas turi teisę kitų lankytojų nebeįleisti.

Skaitytojas turi teisę:
۰ Gauti išsamią informaciją apie skaityklos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
۰ Naudotis visais turimais informacijos šaltiniais (spaudiniais, vadovėliais, periodiniais
leidiniais, metodine literatūra, elektroninėmis laikmenomis).

Skaitytojas privalo:
۰ Tausoti ir saugoti skaityklos spaudinius, negadinti skaityklos inventoriaus.
۰ Pastebėjus leidinį su defektu, pranešti skaityklos bibliotekininkui.
۰ Nekeisti leidinių išdėstymo tvarkos atviruose fonduose.
۰ Neišnešti spaudinių iš skaityklos patalpų.
۰ Laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems, skaityklos bibliotekininkui.
۰ Skaityklos patalpose nevalgyti, negerti, nesinaudoti mobiliuoju telefonu.

Skaitytojo atsakomybė:
۰ Pametęs ar nepataisomai sugadinęs spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat
arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu arba atlyginti dešimteriopos jo vertės.
۰ Už nepilnamečių skaitytojų nepataisomai sugadintus spaudinius atsako jų tėvai arba
globėjai.
۰ Tyčia sugadinęs mokyklos turtą ar įvykdęs kitus skaityklos taisyklių pažeidimus,
skaitytojas gali būti įspėtas apie netinkamą elgesį ir apie tai gali būti informuotas klasės
auklėtojas, tėvai ar globėjai.
۰ Skaitytojams, nesilaikantiems ar pažeidusiems skaitykloje nustatytą tvarką ar
naudojimosi skaitykla taisykles, laikinai arba visam laikui atimama teisė naudotis
skaitykla.

Kompiuterizuotos skaityklos taisyklės:
 Bendroji dalis:
interneto skaitykloje esančiais kompiuteriais gali naudotis gimnazijos darbuotojai ir moksleiviai, mokantys dirbti kompiuteriais ir susipažinę su skaityklos ir šiomis taisyklėmis;
vartotojai, pažeidę naudojimosi internetu skaitykloje taisykles, gali būti įspėti; vartotojams, pakartotinai pažeidusiems taisykles, gali būti laikinai apribota teisė naudotis kompiuterinėmis darbo vietomis;

Vartotojai turi teisę:
naudotis internetu 2 val. per dieną;
ieškoti informacijos internete, kompiuterinėse laikmenose;
naudotis kompiuteryje įdiegtomis programomis;
naudotis ausinėmis garsinei informacijai išklausyti.

Vartotojai privalo:
laikytis naudojimosi Interneto skaitykla taisyklių;
dirbti po vieną prie kompiuterio;
baigus darbą, atsijungti, bet kompiuterio neišjungti;
pastebėjus programinės arba techninės įrangos gedimus, nedelsiant baigti darbą kompiuteriu ir informuoti Interneto skaityklos darbuotoją.

Vartotojams draudžiama:
įrašyti savo laikmenų duomenis į kompiuterio kietąjį diską;
diegti atsineštą ar parsiųstą programinę įrangą ir naikinti įdiegtas programas;
žaisti žaidimus, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitą nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
gadinti kompiuterių programinę bei techninę įrangą, vartoti prie kompiuterio gėrimus ir maistą;
naudotis mobiliojo ryšio telefonu.

Vartotojų atsakomybė:
laikytis taisyklių ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams, bibliotekos darbuotojams;
už skaityklai padarytą turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus vartotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka; už nepilnamečių vartotojų neteisėtus veiksmus, žalą padarytą skaityklos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta tvarka.
vartotojai asmeniškai atsako už veiksmus (veikas) vykdytas viešojoje interneto erdvėje.

 Skaityklos fondų turtinimas:

Kiekvienais mokslo metais mokyklos skaityklos fondas pasipildo naujais leidiniais, kompiuterinėmis programomis, atsižvelgiant į numatomus pokyčius ugdymo procese. Bendradarbiaujant su metodinių grupių vadovais ir mokytojais , įsigyjamos mokymo priemonės, mokomoji literatūra, periodiniai leidiniai. Stengiamasi kuo operatyviau ir efektyviau parinkti ir įsigyti reikiamas mokymo priemones. Taip tenkinami bendruomenės poreikiai mokslo ir pedagoginėje srityse.

 Kultūrinė veikla:
Mokyklos skaitykloje vyksta įvairių renginių: seminarai, susitikimai su įžymiais žmonėmis, kūrybinių darbų parodos.
Skaitykloje dažnai vyksta pamokos, seminarai, susirinkimai (panaudojant multimediją, video aparatūrą).
Skaitykloje sudarytos sąlygos žiūrėti mokomuosius filmus, naudojant naujausias technologijas vedamos netradicinės pamokos.