Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokytojų, tėvų, socialinių partnerių ir gimnazijos bendruomenės interesams.

Gimnazijos tarybos nuostatai

GIMNAZIJOS TARYBA

Mokytojai:

Lina Balčaitienė – Gimnazijos tarybos pirmininkė

Laima Ložienė

Daiva Ivaškevičiūtė

Tėvai:

Brigita Imbrasienė

Indrė Baldinienė

Roma Aidukonienė

Mokiniai:

Radvilė Saročkaitė, 4a

Dominykas Pocius, 4e

Aleksandras Andrejevas, 4e