Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokytojų, tėvų, socialinių partnerių ir gimnazijos bendruomenės interesams.

Gimnazijos tarybos nuostatai

GIMNAZIJOS TARYBA

Mokytojai:

Lina Balčaitienė – Gimnazijos tarybos pirmininkė

Laima Ložienė

Birutė Buinevičienė

Tėvai:

Silvija Simpukienė

Indrė Baldinienė

Roma Aidukonienė

Mokiniai:

Radvilė Saročkaitė, 3a

Dominykas Pocius, 3e

Aleksandras Andrejevas, 3e