Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokytojų, tėvų, socialinių partnerių ir gimnazijos bendruomenės interesams.

Gimnazijos tarybos nuostatai

Gimnazijos taryba (pdf)