Mokinių maitinimas

Klaipėdos „Vėtrungės” gimnazijos mokinių maitinimą organizuoja M. Kumžos komercinė įmonė 
(Tel. 867449411, tel. 867037197)

Mokinių maitinimo organizavimo aprašas

DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.411986/asr