Korupcijos prevencija

Informuoti  apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus gimnazijoje galite: anoniminių pranešimų elektroniniu paštu korupcija@vetrungesgimnazija.lt . Taip pat galite informuoti telefonu  +370 664 40262

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

2020–2021 m. m. – negautas nei vienas pranešimas.
2019–2020 m. m. – negautas nei vienas pranešimas.

DOKUMENTAI:

Korupcijos prevencijos programa 2021-2022 m.

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2020-2022 m.

Antikorupcinė darbo grupė

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 metų programa

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, TVARKOS APRAŠAS

NUORODOS, SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKLA:

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Pranešimas apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą (forma)

Atmintinė valstybės tarnautojams (ar jam prilygtam asmeniui) susidūrus su korupcija

NUORODOS SUSIPAŽINIMUI:

Korupcijos prevencija Klaipėdos miesto savivaldybėje

Antikorupcinio švietimo nuoroda, skirta gimnazijos bendruomenės nariams

Dėl dovanų įstaigai

Dėl neteisėto atlygio įstaigoje

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės