Korupcijos prevencija

Atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą yra direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Šimeliūnienė, tel. Nr. 8 66440262.

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite įėję į skiltį „Pranešėjų apsauga”

_____________________

NUORODOS:

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2024-2025 metams

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos korupcijos prevencijos 2024-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

_____________________

NUORODOS:

STT iniciatyvos mokinių ugdymui

Edukacinės priemonės

Skaidrumo akademija mokytojams

Specialiųjų tyrimų tarnybos e.mokymo platforma

Antikorupcinis sąmoningumas. Pasitikrink žinias

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės institucijų ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairių patvirtinimo

Korupcijos prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybėje

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo

_____________________

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pareigybių, į kurias priimant specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, sąrašas:

  1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  2. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams