Priėmimas į gimnaziją

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.ltnuo 2023 m.:

  1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Vasario 28 d. 10 val. į 10–12 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).


Priėmimo į gimnaziją klausimais papildomai  informuoja:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Šimeliūnienė, tel. 8 664 40262
raštinės administratorė Irena Kirslienė , tel. 8 687 05659

Raštinės darbo laikas:
darbo dienomis 8.00–16.30 val. (pietų pertrauka –11.30–12.00 val.)
penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – 8.00–15.30  val.


Dokumentai:

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2023 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS 
PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
PRIIMAMŲ MOKINIŲ MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (2021-03-22)


Prašymų formos:
Prašymo forma priėmimui į gimnaziją
Tęsti mokymąsi III kl.
Individualaus ugdymo plano forma
Dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko pamokų lankymo