Priėmimas į gimnaziją

Vasario 27 d. 10.00 val. startuoja prašymų registracija į mokyklas 2023-2024 m. m.


Priimamų mokinių į universitetines (teritorines/neteritorines) ekologines klases susirinkimas kovo 16 d. 17.30 val.


INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2023–2024 MOKSLO METAMS

  1. Sistemoje registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti;
  2. Liekantys mokytis savo mokyklose mokinių tėvai teikia rašytinius prašymus mokyklų vadovams ir jų Sistemoje registruoti nereikia, kai tęsiamas mokymasis toje pačioje mokykloje (iš priešmokyklinės grupės į 1 klasę (mokykloms-darželiams netaikoma), iš 4 į 5 klasę, iš 8 į 9 klasę Vydūno ir H. Zudermano gimnazijose, iš 10 į 11 klasę). Tokie prašymai pradedami registruoti mokyklose prašymų registravimo Sistemoje pradžios nustatytais terminais ir iki balandžio 21 d.
  3. Prašymus registruoti Sistemoje gali UŽSIENIO PILIEČIAI, turintys galimybę prisijungti ir autorizuotis per elektroninius valdžios vartus. 
  4. Užsienio piliečiai ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės mokinių priėmimo komisijai Klientų aptarnavimo skyriuje (Liepų g. 11, Klaipėda). Atnaujinta prašymo forma yra patalpinta https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9
  5. Aktuali informacija susijusi su priėmimu nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. skelbiama „Priėmimo į mokyklas“ paskyroje: https://svietimas.klaipeda.lt/aktuali-informacija-ir-dazniausiai-uzduodami-klausimai/10

Prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.ltnuo 2023 m.:

  1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Vasario 28 d. 10 val. į 10–12 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).


Priėmimo į gimnaziją klausimais papildomai  informuoja:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Šimeliūnienė, tel. 8 664 40262
raštinės administratorė Irena Kirslienė , tel. 8 687 05659

Raštinės darbo laikas:
darbo dienomis 8.00–16.30 val. (pietų pertrauka –11.30–12.00 val.)
penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – 8.00–15.30  val.


Dokumentai:

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2023 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS 
PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
PRIIMAMŲ MOKINIŲ MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (2021-03-22)


Prašymų formos:
Prašymo forma priėmimui į gimnaziją
Tęsti mokymąsi III kl.
Individualaus ugdymo plano forma
Dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko pamokų lankymo