Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Darbo apmokėjimo tvarka (atnaujinta)

Informacija apie Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymo ir Vyriausybės nutarimu patvirtintų bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA:

2021 m. I ketvirtis

1 ketvirtis

2 ketvirtis

3 ketvirtis

4 ketvirtis

Metinis

*vidutinis mėnesinis darbo užmokestis parodytas neatskaičiavus mokesčių.