Istorija


nauja-mokykla1975 m. liepos mėnesį prie naujai nutiestos Gedminų gatvės buvo pradėta vidurinės mokyklos statyba. 1976 m. rugsėjo 1-ąją įvyko iškilmingas tuomet dar 22-osios mokyklos atidarymas. Nuo 1976 m. mokyklai  vadovavo direktorė Janina Rudzinskienė. Nuo 1987 m. mokyklai vadovauti pradėjo direktorė Angelė Vaičekauskaitė, kupina energijos, reikli sau ir kitiems, sugebėjusi sutelkti kolektyvą kūrybiniams ieškojimams, mokėjusi nuoširdžiai džiaugtis profesine sėkme. Jos vadovavimo metu atvėrė duris vienas iš pirmųjų Klaipėdoje informatikos kabinetų, moksleiviai išrinko mokyklai vardą. Buvusi bevardė, 22-uoju numeriu pažymėta mokykla gavo „Vėtrungės“ vardą.

1993 – 2019 m. mūsų gimnazijai vadovavo direktorius Ramvydas Juška, kupinas idėjų ir energijos vadovas. Tuo metu mokykloje pradėtos kurti gamtamokslinių disciplinų mokymo programos, paremtos temine tarpdalykine integracija.

Nuo 2020 m. lapkričio 12 d. gimnazijai pradėjo vadovauti direktorė Živilė Kiškionytė.

1995 m. pavasarį, kai buvo paskelbtas gimnazinių programų konkursas, jame dalyvavo ir mūsų mokyklos mokytojai. Įvertinusi jų paruoštas programas, Švietimo ministerija leido atidaryti mokykloje gimnazijos klases. Pirmaisiais metais buvo suformuotos dvi gamtos mokslų klasės, kuriose mokėsi 48 mokiniai. Joms vadovavo mokytojos E.Kvasienė ir N.Globienė. Pasukusi gimnazijos kūrimo  keliu nuo 1996/1997 m. mokykla nebekomplektavo pradinių klasių. Jų mokiniai buvo nukreipti mokytis į Gedminų mokyklą. Mokyklos bendruomenės pastangos buvo įvertintos. 1998 m. gegužės 8 d. Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimu Nr. 24 „Dėl gimnazijos statuso teikimo“ ir ministro įsakymu Nr. 889  birželio 2 d. mokyklai buvo suteiktas realinės (gamtos mokslų ir ekonominės pakraipos) gimnazijos statusas. 2000 m. gautas leidimas įvesti ir humanitarinį profilį su lituanistine bei socialinių mokslų pakraipa. Pirmoji gimnazistų laida buvo išleista 1999 m.

2016 m. pradėti taikyti ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementai.

Apie sėkmingą ir našų mokytojų darbą byloja ir tai, kad nemažai mokyklą baigusių moksleivių toliau tęsia mokslus aukštosiose šalies ir užsienio mokyklose.

 

trumpa-istorija