Sveikatos specialistė

Visuomenės sveikatos specialistė:  Vaidutė Cirtautienė, (113 kab.)

Sveikatos kabineto darbo laikas

Pirmadienis         7.30 – 17.10

Trečiadienis         7.30 – 17.10

Ketvirtadienis     7.30 – 17.12

Penktadienis        7.30 – 16.10

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Kilus klausimams rašykite į el. Tamo dienyną visuomenės sveikatos specialistui arba el. paštu vetrunge@sveikatosbiuras.lt, tel. +370 690 37484

Mokyklos visuomenės sveikatos specialisto veikla yra kompleksinė: padėti kurti sveiką mokyklos aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas, pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi priežiūra, prevencinė ir projektinė veikla.

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos uždaviniai:

  • Pirmosios pagalbos teikimas.
  • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
  • Informacijos sklaida.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra
  • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
  • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
  • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
  • Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  • Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.