Nepedagoginiai

KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
2022 – 2023 M.M.

 

 

Eil. Nr. Darbuotojo Vardas, pavardė Pareigos
1. Remigijus Skuodys Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams
2. Danutė Reliūgienė Duomenų koordinavimo specialistė, laborantė
3. Irena Kirslienė Raštinės administratorė, laborantė
4. Snieguolė Jokubauskienė Duomenų bazės specialistė, laborantė
5. Mindaugas Anglickas Inžinierius – operatorius
6. Rūta Atienė Valytoja
7. Janina Šonienė Valytoja
8. Stasė Valužienė Valytoja
9. Inga Jonutienė Valytoja
10. Janina Deveikienė Valytoja, rūbininkė
11. Danutė Malakauskienė Valytoja
12. Danguolė Ramanauskienė Valytoja
13. Erika Valužienė Valytoja
14. Natalia Žilinskienė Valytoja
15. Valda Butkienė Budėtoja
16. Zanis Jazbutis Darbininkas – santechnikas
17. Gintaras Leliūnas Darbininkas – elektrikas
18. Juozas Šiaulytis Darbininkas – stalius
19. Jurgis Bridikis Kiemsargis
20. Konstantinas Reliūga Kiemsargis