Aktuali informacija

 

 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro naujienlaiškis

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro nemokamų sveikatinimo veiklų kalendorius


Apklausa „Vyresnio amžiaus vaikų žinios apie antibiotikus ir jų vartojimą“ (pdf)

Plakatas „Atsargiai erkės“ (pdf)

„Tau to nereikia“ plakatai (pdf)

Jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos (pdf)

Naudinga informacija tėvams: https://kaveikiavaikai.lt/


Pokyčių savaitėAnkstyvosios intervencijos programos pristatymas


Pa­sau­li­nė svei­ka­tos ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja 1987 m. pa­skel­bė ge­gu­žės 31-ąją Pa­sau­li­ne die­na be ta­ba­ko. Šią die­ną vi­si rū­kan­tie­ji ra­gi­na­mi bent vie­ną die­ną ne­rū­ky­ti. Vi­suo­me­nė ska­ti­na­ma su­si­pa­žin­ti su rū­ky­mo ža­la ir pa­sau­li­ne ta­ba­ko epi­de­mi­ja. 100 PRIŽASČIŲ MESTI RŪKYTI