Ugdymo organizavimas 2023-2024 m.m.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Ugdymo organizavimas:

7.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.;

7.2. ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos, III klasių mokiniams – 180 ugdymo dienų, IV klasių mokiniams – 170 ugdymo dienų;

7.3. ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga
I–II 2024-06-26
III 2024-06-18
IV 2024-06-04

 

7.4. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

 1. Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalies) programą skirstomas trimestrais:

8.1. pirmasis trimestras – 2023-09-01 – 2023-11-30;

8.2. antrasis trimestras – 2023-12-01 – 2024-03-20;

8.3. trečiasis trimestras – 2024-03-21 – 2024-06-26.

 1. Ugdymo procesas pagal vidurinio ugdymo programą skirstomas pusmečiais:

9.1. pirmasis pusmetis – 2023-09-01 – 2024-01-26 (III–IV klasės);

9.2. antrasis pusmetis – 2024-01-26 – 2024-06-18 (III klasės);

9.3. antrasis pusmetis – 2023-01-29 – 2024-06-04 (IV klasės).

 1. Mokinių atostogų trukmė:
  1. Pamokos vyksta viena pamaina ir pradedamos 8 valandą. Skiriama 1 pertrauka 20 minučių (po 3 pamokos) ir 1 pertrauka 30 minučių (po 4 pamokos). Pamokų laikas*:

  1 pamoka: 08.00 – 08.45;

  2 pamoka: 08.55 – 09.40;

  3 pamoka: 09.50 – 10.35;

  4 pamoka: 10.55 – 11.40;

  5 pamoka: 12.10 – 12.55;

  6 pamoka: 13.05 – 13.50;

  7 pamoka: 14.00 – 14.45;

  8 pamoka: 14.55 – 15.40.

              *Pamokų laikas, vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus, gali būti keičiamas Gimnazijos direktoriaus įsakymu