Data: 2021 07 13

Data: 2021 07 13

Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos uniformų kainininkas

Data: 2021 07 01

Baigėsi ketvirtasis ,,Svajonių komandos‘‘ sezonas

Data: 2021 07 01

2017 -2021 m. m. įvairių Klaipėdos regiono mokyklų moksleiviai pasitelkdami sportą ugdė lyderystės įgūdžius, mokėsi komandinio darbo ir bendradarbiavimo. Unikalus Britų tarybos Lietuvoje kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK) organizuojamas projektas „Svajonių komandos“ buvo skirtas per sportines veiklas ugdyti mokinių lyderystės įgūdžius, organizacinius gebėjimus, bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius. Skaityti daugiau

 

 

 

 

 

Didžiuojamės

Data: 2021 06 18

 

 

Priimtų mokytis 2021 m. rugsėjo 1 d. mokinių dėmesiui

Data: 2021 06 16

Priimtų mokytis „Vėtrungės“ gimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokinių ir jų tėveliui dėmesiui !!!

Nuo birželio 3 d. iki 11 d. prašome pateikti šiuos  dokumentus:

Atvykusiems į I gimn. klasę reikalinga:

Su vaiku iš anksto nuspręskite, kokį I gimn. klasėje dorinio ugdymo  (etiką, tikybą) ir II užsienio kalbos (rusų k., vokiečių k., prancūzų k.) rinksis mokytis 2021/2022 m.m. Dokumentus (skenuotus ar fotografuotus) galite siųsti ir el.paštu: vetrungesgimnazija@gmail.com arba pristatyti į gimnaziją. Raštinė dirbs nuo 9.30 val. iki 15.00 val. Į gimnaziją ateiti gali tik vienas iš tėvų (rūpintojų, globėjų) su kauke ir pirštinėmis.  

Naujai atvykusiems į  III gimn. klasę reikalinga:

Tęsiantiems mokymąsi III gimn. klasėje reikalinga:

* Mokslų baigimo pažymėjimą (originalas)  pristatyti  birželio 23 – 30 dienomis į raštinę.

  • Visiems būsimiems gimnazistams reikia atsiųsti skaitmeninę nuotrauką mokinio pažymėjimui – siųsti el.paštu emp@vetrungesgimnazija.lt iki 2021 07 19. Geriausia, jog nuotrauka  būtų dokumentinė, baltame fone. Nuotraukos pavadinimas – Pavardė Vardas, gimimo metai.

Gedulo ir Vilties dienai

Data: 2021 06 13

Šiemet minime 80-ąsias masinių trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 lietuvių. 1941 birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimus. Didžioji dalis buvo vežami į Sibirą, kiti – į GULAG`o stovyklas. Trėmimai tęsėsi ir po Antrojo Pasaulinio karo. Iš viso iš Lietuvos buvo ištremta apie 300 000 žmonių. Kas dešimtas Lietuvos tremtinys buvo vaikas… Klaipėdos “Vėtrungės” gimnazijos antrokai (2b ir 2e) Gedulo ir Vilties dieną mini piešdami “Gyvybės medį”- kaip simbolį ištvermės ir stiprybės, gebėjimo atlaikyti visas gyvenimo audras bei dalindamiesi savo šeimų išgyventomis tremčių patirtimis. Nuoširdžiai dėkojame istorijos mokytojai R. Mickutei, skatinančiai mokinius ne tik prisiminti, domėtis, bet ir saugoti savo artimųjų prisiminimus. (Spauskite ant paveikslėlio)

Paroda „Kubistinis portretas”

Data: 2021 06 09

Vėtrungės” 2 – ų gimnazijos klasių moksleivių kūrybinių darbų paroda “Kubistinis portretas”. Dailės mokytoja Asta Petrutienė.

Eko akcija

Data: 2021 06 08

Šiandien Klaipėdoje vyko EKO AKCIJA „PATIRK, IŠGIRSK, ATRASK save kaip jūrą“. Ši akcija buvo skirta Pasaulinei vandenyno dienai paminėti. Joje, kartu su 16-os kitų Klaipėdos mokyklų atstovais, sudalyvavome ir mes – Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos 2e ekologinės klasės mokiniai. Mus senamiesčio stotelėje pasitiko šokėjai su dujokaukėmis, trykštančiu vandeniu, žiniasklaidos dėmesiu bei geromis emocijomis. Renginio dalyviai mums visiems linkėjo saugoti harmoniją su gamta. Baigiantis renginiui šokį teko sušokti ir mums. Tai sukėlė daug juoko bei gerų emocijų. 2e kl. Mokinė Saulė Martinkutė.

Mums dėkoja

Data: 2021 06 08

Sandra Tamašauskienė, EP nario Liudo Mažylio padėjėja: „Dėkojame Jūsų gimnazijos 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D klasių mokiniams ir jų vadovams už dalyvavimą akcijoje ,,Švari Lietuva-švari Europa”. #MEPALietuva  Gimnazija nuoširdžiai dėkoja geografijos mokytojai Daivai Mickutei, klasių vadovams, paskatinusiems dalyvauti šioje akcijoje.