Gedulo ir Vilties dienai

Šiemet minime 80-ąsias masinių trėmimų metines, kai per vieną savaitę iš Lietuvos buvo ištremta apie 17 500 lietuvių. 1941 birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius okupuotos Lietuvos gyventojų trėmimus. Didžioji dalis buvo vežami į Sibirą, kiti – į GULAG`o stovyklas. Trėmimai tęsėsi ir po Antrojo Pasaulinio karo. Iš viso iš Lietuvos buvo ištremta apie 300 000 žmonių. Kas dešimtas Lietuvos tremtinys buvo vaikas… Klaipėdos “Vėtrungės” gimnazijos antrokai (2b ir 2e) Gedulo ir Vilties dieną mini piešdami “Gyvybės medį”- kaip simbolį ištvermės ir stiprybės, gebėjimo atlaikyti visas gyvenimo audras bei dalindamiesi savo šeimų išgyventomis tremčių patirtimis. Nuoširdžiai dėkojame istorijos mokytojai R. Mickutei, skatinančiai mokinius ne tik prisiminti, domėtis, bet ir saugoti savo artimųjų prisiminimus. (Spauskite ant paveikslėlio)