Priėmimas į gimnaziją

Vasario 26 d. 10.00 val. startuoja prašymų registracija į mokyklas 2024-2025 m. m.


INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2024–2025 MOKSLO METAMS

  1. Sistemoje registruojami prašymai, kai pradedama lankyti mokyklą arba mokyklą norima pakeisti;
  2. Teikiami rašytiniai prašymai mokyklų vadovams ir jų Sistemoje registruoti nereikia, kai tęsiamas mokymasis toje pačioje mokykloje (iš priešmokyklinės grupės į 1 klasę (mokykloms-darželiams netaikoma), iš 4 į 5 klasę, iš 10 į 11 klasę). Tokie prašymai pradedami registruoti mokyklose aukščiau įvardintais (prašymų registravimo Sistemoje) terminais iki pagrindinio priėmimo vykdymo pradžios (iki 2024-04-16 16.00 val.)Vėliau pateikti prašymai tenkinami tik tuo atveju, jeigu, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, mokyklose liko laisvų vietų.
  3. Prašymus registruoti Sistemoje GALI VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės mokinių priėmimo komisijai Klientų aptarnavimo skyriuje (Liepų g. 11, Klaipėda, https://www.klaipeda.lt/lt/-1/struktura-ir-kontaktai/131/klientu-aptarnavimo-skyrius/d79). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Klientų aptarnavimo skyriuje. Minėtas prašymas gali būti teikiamas elektroniniu būdu (info@klaipeda.lt). E_prašymo forma skelbiama: https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9

Prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.ltnuo 2024 m.:

  1. Vasario 26 d. 10 val. į 9 klases.
  2. Vasario 27 d. 10 val. į 10–12 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).


Priėmimo į gimnaziją klausimais papildomai  informuoja:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Šimeliūnienė, tel. 8 664 40262
raštinės administratorė Irena Kirslienė , tel. 8 687 05659

Raštinės darbo laikas:
darbo dienomis 8.00–16.30 val. (pietų pertrauka –11.30–12.00 val.)
penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – 8.00–15.30  val.

______

Teritorijos, priskirtos Klaipėdos „Vėtrungės gimnazijai:


Dokumentai:

PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2024 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS 

PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

PRIIMAMŲ MOKINIŲ MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (2021-03-22)


Prašymų formos:
Prašymo forma priėmimui į gimnaziją
Tęsti mokymąsi III kl.
Individualaus ugdymo plano forma
Dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko pamokų lankymo