Konferencija „Istoriniai gamtos mokslų vystymosi aspektai”

Spalio 26 dieną Klaipėdos ,,Ąžuolyno” gimnazijoje vyko konferencija „Istoriniai gamtos mokslų vystymosi aspektai”, kurioje dalyvavo 1eko1 gimnazistė Ema Kaubrytė. Konferencijos dalyvius sveikino gimnazijos direktorė Vilija Prižgintienė linkėdama mokiniams ir toliau tyrinėti gamtos lobius. Mokinius sudomino Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų vyriausiojo ekologo Erlando Paplauskio pranešimas „Natura 2000 Klaipėdos krašte”. Po šio pranešimo konferencijos dalyviai išsiskirstė į atskiras sekcijas: 3 mokinių sekcijos ir 1 mokytojų. Sekcijose mokiniai pristatė savo parengtus pranešimus apie rentgeno spindulius, onkologinių ligų gydymo ir taikymo metodus, Archimedą ir jo dėsnius, moteris fizikes Nobelio premijos laureates, Kazimierą Semenavičiųs ir Didįjį artilerijos meną, deguonį. Mokytoja Leila Mozūraitienė kartu su kitais mokytojais atliko laboratorijoje „Fermentinių reakcijų greičio priklausomybė nuo skirtingų faktorių (temperatūros, substrato koncentracijos)“ bandymus. Konferencija buvo įdomi ir naudinga. 

1eko1 Ema Kaubrytė