Integruota fizikos – chemijos pamoka

Spalio 17 d. 1eko1 dalyvavo fizikos – chemijos integruotoje pamokoje netradicinėje erdvėje. Lydimi mokytojų Elenos Golovniovos ir Leilos Mozūraitienės mokiniai vyko prie „Smeltalės“ upės rinkti vandens mėginių (paviršinio tekančio vandens, giluminio vandens ir vandens esančio prie kranto). Prie „Smeltalės“ upės mokiniai iškart pamatavo vandens mėginių temperatūrą. Sugrįžę atgal į mokyklą mokiniai atliko kitus tyrimus ir bandymus: pH, CO2, nitratų ir karbonatų tyrimus, vandens elektrinio laidumo (elektrolizės), vandens ir aliejaus tankio palyginimo bandymus.

Mokytojos