Regioninė konferencija

Gegužės 28 d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijoje vyko regioninė konferencija „Kiekviena kelionė prasideda mažu žingsneliu“. Konferencijos tikslas buvo skatinti mokinių domėjimąsi gamtos ir tiksliaisiais mokslais, stiprinti mokinių projektinio, tiriamojo, kūrybinio darbo rengimo ir gamtamokslinę kompetencijas. Konferencijoje buvo pristatyta 14 gamtos ir tiksliųjų mokslų pranešimų. Savo tiriamąjį darbą pristatė ir mūsų gimnazistė Auksė Janušauskaitė (4d kl.). Jos pranešimo tema „Mokinių deguonies saturacijos kraujyje tyrimas“ (mokytoja Indrė Venskuvienė). Džiaugiamės nauja patirtimi ir įdomiais pranešimais!