Lietuvos kariuomenė

Baigiant mokyklą daugeliui jaunuolių iškyla klausimas – o ką daryti toliau? Pradėti dirbti Lietuvoje ar išvažiuoti į užsienį, mokytis toliau ar rinktis kario tarnybą. Visi žinome, kokia svarbi ir reikšminga yra kario, krašto gynėjo profesija. Š. m. vasario 07 d. „Vėtrungės“ gimnazijoje  III gim. klasių mokiniams vyko informacinė paskaita, kurią vedė štabo seržantas Andrius Pekūnas. Svečias papasakojo apie profesinę karo tarnybą, kario savanorio tarnybą, privalomąją karo tarnybą, galimybę įgyti karines specialybes, jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, galimybę studijuoti Lietuvos karo akademijoje. Supažindino  su šaukimo į privalomąją karo tarnybą tvarka, kariui keliamais reikalavimais, tarnybos kariuomenėje sąlygomis, karo tarnybos privalumais. Mokiniai  sužinojo, kokios yra kario savanorio pareigos ir teisės, kaip galima tapti profesionaliu kariu. Po užsiėmimo mokiniai uždavė kariui rūpimus klausimus, diskutavo.

Karjeros specialistės Lina Lamsaitienė ir Indrė Molienė