Erasmus+ Jaunimo mainų projektas

2022 m. balandžio 27 – gegužės 1 dienomis Klaipėdoje vyko Erasmus+ jaunimo mainų projektas „Artistic Activities with Assistance of Dogs“ („Meniškos veiklos su šunimis“, 2019-3-LT02-KA105-006603). Kartu su Erasmus + projekto dalyviais iš Italijos, Slovakijos, Vokietijos, Latvijos dalyvavo ir penkios trečios klasės gimnazistės: Livija Vasiliauskaitė, Neda Zapasnykaitė, Ema Volkova, Simona Gaučiūtė ir Augustė Palekaitė. Į mainų programos veiklą buvo įtraukti jaunuoliai su specialiaisiais ugdymo(si) poreikiais, kurie kartu su jaunimu tobulino komunikacijos, viešo kalbėjimo, meninius įgūdžius, pažino kitų šalių kultūrą. Mūsų gimnazistės pristatė Klaipėdos miestą, šalį, jos kultūrą bei tradicijas, dalyvo meno terapijos ir kaniterapijos sesijose, ekskursijoje po Klaipėdą ir kitose veiklose. Užsiėmimai vyko anglų kalba. Vėtrungietėms bus įteiktas Europoje pripažįstamas Youthpass pažymėjimas, kuriame aprašomi dalyvių įgyti įgūdžiai ir žinios.