Nuotolinė paskaita

,,Geografijos praktinių tiriamųjų darbų” būrelio moksleivių grupė tęsia bendradarbiavimą su Klaipėdos universiteto Jūrinių tyrimų institutu. Veiklas, dėl visiems suprantamų priežasčių, teko perkelti į virtualią erdvę. Gruodžio 2 d. gimnazistai išklausė nuotolinę paskaitą ,,Vandenynų ir jūrų apvelingai: kas tai yra, kaip jie tiriami ir kodėl juos reikia tirti?“. Paskaitą skaitė Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja dr. Toma Dabulevičienė. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su gana dažnu reiškiniu Baltijos jūros priekrantės regionuose – apvelingu ( šalto giluminio vandens, kuriame gausų biogeninių elementų, iškilimas į paviršių), jo charakteristikomis, poveikiu Baltijos jūros gyvūnijai ir gyvūnų judėjimui bei pamatyti palydovines apvelingo nuotraukas ir kt. Džiugu, kad ši tema sudomino ne tik būrelio moksleivius, bet ir kai kuriuos Tėvelius, kurie, kaip minėjo mokiniai, su dideliu susidomėjimu klausėsi šio pranešimo.