Dėl priėmimo dokumentų

Nuo š. m. gegužės 17 d. atidaroma mokinių priėmimo informacinė sistema, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, ir pradedamas pavienis priėmimas 2023–2024 mokslo metams. Į gimnaziją priimti asmenys nuo gegužės 22 d. iki gegužės 31 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymus mokytis (į I arba II gimnazinę klasę) Prasymo-forma-priemimui (naujokai, kurie pateko į III gimn. klasę, turi atvykti gegužės 23-24 d.  12.00 val. į 316 kab. užpildyti individualų ugdymo planą);
  • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
  • esant specialiesiems ugdymosi poreikiams, būtina  pateikti tai įrodantį dokumentą;

Jei neturite galimybės pateikti dokumentų į raštinę, galite siųsti kokybišką dokumento kopiją ir užpildytą prašymo formą el paštu: vetrungesgimnazija@gmail.com (temoje nurodote : Priėmimui (Vardas Pavardė). Raštinė dokumentus priims nuo 09.00 iki 16.00 val. darbo dienomis.

  • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus,  pristatysite pabaigus dabartinę ugdymosi įstaigą. Laiką nurodysime.

Pavienio priėmimo metu asmenys turi teisę atsisakyti priskirtų mokyklų ir rinktis kitas mokyklas, kuriose liko laisvų vietųAtsisakyta mokymosi vieta nėra saugoma. Prašymo atnaujinimo instrukcijos ir informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Priėmimas į mokyklas“. Mokyklų keitimams užregistruoti prašymai sistemoje bus saugomi ir vertinami per mokslo metus ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų.