Registracija į atvirų durų dieną

Kviečiame į susitikimus su gimnazijos administracija, mokytojais dalykininkais ir pagalbos mokiniui specialistais lapkričio 9 d.