Priimtų mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. dėmesiui

Priimtų mokytis „Vėtrungės“ gimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokinių ir jų tėveliui dėmesiui !!!

Atvykstantiems į I gimn. klasę reikalinga iki birželio  9 d.  pateikti šiuos  dokumentus:

  • užpildyta prašymo forma  Prasymo-forma-priemimui-i-gimnazija  Su vaiku iš anksto nuspręskite, kokį I gimn. klasėje dorinio ugdymo  (etiką, tikybą) ir II užsienio kalbos (rusų k., vokiečių k., prancūzų k.) rinksis mokytis 2022/2023 m.m.
  • vaiko asmens  tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (gimimo liudijimas ar asmens tapatybės kortelė). 

Dokumentus (skenuotus ar fotografuotus) galite siųsti ir el.paštu: vetrungesgimnazija@gmail.com arba pristatyti į gimnaziją. Raštinė dirbs nuo 9.30 val. iki 15.00 val. 

*Mokslų baigimo pažymėjimą (originalas)  pristatyti  birželio 23 – liepos 5 dienomis į raštinę.

******

Naujai atvykusiems į  III gimn. klasę reikalinga:

  • užpildyti  Prašymo forma priėmimui į gimnaziją atsiųsti asmens  tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją – siųsti el. paštu vetrungesgimnazija@gmail.com
  • Individualaus plano formą reikės užpildyti  vietoje, kai pristatysite mokslų baigimo pažymėjimą (originalas).
  • Visiems būsimiems gimnazistams reikia atsiųsti skaitmeninę nuotrauką mokinio pažymėjimui – siųsti el.paštu emp@vetrungesgimnazija.lt iki 2022 07 15. Geriausia, jog nuotrauka  būtų dokumentinė, baltame fone. Nuotraukos pavadinimas – Pavardė Vardas, gimimo metai.