Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Vaidutė Cirtautienė

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Sveikatos kabineto darbo laikas

Pirmadienis  7.30 – 18.00

Antradienis  15.06 – 17.30

Ketvirtadienis           —

Trečiadienis  07.30 – 17.12

Penktadienis  7.30. – 17.00

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos uždaviniai:

  • Pirmosios pagalbos teikimas.
  • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
  • Informacijos sklaida.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra
  • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
  • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
  • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
  • Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  • Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.

2021 m. „Vėtrungės” gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros metinis planas

2020 m. „Vėtrungės” gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros metinis planas

2020 m. „Vėtrungės” gimnazijos sveikatos pristatymas

2019 m. „Vėtrungės” gimnazijos sveikatos priežiūros veiklos planas

2019 m. „Vėtrungės” gimnazijos mokinių sveikatos rodiklių pristatymas

„Vėtrungės” gimnazijos mokinių sveikatos rodiklių analizė 2018 m.

„Vėtrungės” gimnazijos mokinių sveikatos rodiklių analizė 2017 m.