Informuojame

Informuojame, kad 1-4 klasių mokiniams spalio 26-30 d. rudens atostogos.

Lapkričio 3-6 d. 1-4 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.

Dėl mokiniui reikalingos įrangos nuotoliniam laikotarpiui informuokite klasės vadovą iki spalio 27 d.

Informaciją apie tolimesnį ugdymo proceso organizavimą sekite Tamo dienyne.