EKSTERNAI

INFORMACIJA EKSTERNAMS, PAGEIDAUJANTIEMS LAIKYTI BRANDOS EGZAMINUS 2021-2022 MOKSLO METAIS

Valstybinių brandos egzaminų laikymo vietos eksternams

20212022 mokslo metų brandos egzaminams organizuoti bazine mokykla paskirta Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija (Gedminų g. 5).

Eksternai*, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2021-2022 mokslo metais, gali  teikti prašymus iki 2021 m. lapkričio 24 d. bazinės mokyklos vadovui. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Kartu su prašymu (prašymo forma eksternui) bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

1) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2) vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomąjei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3) jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje, bent vieną iš šių nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

  • švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4) užsienio šalies mokyklos mokinys  užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;

5) kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

     Teikdamas prašymą eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Eksternų dokumentai (prašymas laikyti brandos egzaminus, brandos atestatas, asmens dokumentas ir kvitas, patvirtinantis pinigų įmoką) priimami nuotoliniu būdu.

Dokumentus prašome teikti el. paštu: vetrungesgimnazija@gmail.com

Informacija teikiama telefonais: 866441992, 866388116.

 

Rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija
Gedminų g. 5, Klaipėda, LT 94222
Tel. nr. (8 46) 346342
El. p.: vetrungesgimnazija@gmail.com
Įstaigos kodas 190444479
Bankas AB “Swedbank” – banko kodas 73000
Sąskaitos Nr. LT967300010145568459

prašymo forma čia

 

* Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą