NVŠ programos

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS 2017-2018 M.M.

KLAIPĖDOS “VĖTRUNGĖS” GIMNAZIJOJE

NVŠ programų tvarkaraštis 2018-2019 m.m.

 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. AD1-278  „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino  Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus, kurie nuo 2016 m. vasario 1 d. teikia  minėtas paslaugas.  NVŠ lėšos yra speciali tikslinė valstybės dotacija Savivaldybei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa. NVŠ lėšos švietimo teikėjams apskaičiuojamos pagal mokinių, pasirinkusių NVŠ programas ir sudariusių su švietimo teikėjais dalyvavimo NVŠ programoje sutartis, skaičių.  Lėšos NVŠ teikėjams bus skiriamos 9 mėnesių: 2016 m. vasario-birželio ir rugsėjo-gruodžio laikotarpiams.  

Rasite paspaudę čia: Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų sąrašas su programos anotacija

2016-2017 m.m. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje vykdomos šios neformaliojo vaikų švietimo programos:

Ekologinės krypties:

1-2 gimn.kl.

 • Mano miesto ekologija

3-4 gimn.kl.

 • Žmogus ir technologijos
 • Ekoturizmas

Meninės krypties:

1-2 gimn.kl.

 • Šokis ir kūno dizainas
 • Vokalo pradžiamokslis
 • Kino kūrėjų studija
 • Kompiuterinės muzikos kūrimas
 • Gitara pradedantiesiems

3-4 gimn.kl.

 • Šokių kolektyvas ,,Mi Vida“
 • Merginų  ( mišrus ) vokalinis ansamblis
 • Gitaristų studija
 • Pagaminta mokykloje
 • Keramika

Sportinės krypties:

1-2 gimn.kl. 

 • Tinklinis
 • Krepšinis
 • Fizinis aktyvumas ir sportiniai žaidimai

3-4 gimn.kl. 

 • Stalo tenisas
 • Tinklinis
 • Turizmas ir orientavimosi sportas

Akademinės krypties:

1-2 gimn.kl.

 • Vėtrungės piliečiai
 • Jaunimo klubas „Idėjų fabrikas“

3-4 gimn.kl.

 • Sveika, Italija!
 • Ateities karjera
 • Mokomoji moksleivių bendrovė

Informacinių technologijų krypties:

1-2 gimn.kl.

 • Dizainas ir maketavimas

3-4 gimn.kl

 • Programuotojų klubas
 • Videomontavimas
 • Lego robotika