Trečiasis tarptautinio projekto ,, Svajonių komandos‘‘ sezonas

2017-2020 metais LTOK ir Britų Taryba Klaipėdos regione įgyvendina projektą ,, Svajonių komandos‘‘ (angl. ,, Dreams & Teams‘‘). Projektas „Svajonių komandos“ skirtas per sportines veiklas ugdyti mokinių lyderystę, organizacinius gebėjimus, bendradarbiavimo, darbo komandoje įgūdžius bei suteikti žinių ir gebėjimų pedagogams ugdant XXI amžiaus kompetencijas ir lyderystę mokinių tarpe; skatinti Klaipėdos miesto mokyklų bendradarbiavimą, tarpkultūrinę integraciją. Šiais metais projekte dalyvauja keturiolika Klaipėdos mokyklų. ,,Vėtrungės‘‘ gimnaziją šiame projekte atstovauja kūno kultūros mokytoja Laima Ložienė ir ekonomikos mokytoja Indrė Molienė bei keturi moksleiviai: Dominykas Pocius 2e, Gytis Šeputis 2e, Gabija Vaišnoraitė 2a, Radvilė Saročkaitė 2a. Mokytojai ir mokiniai jau dalyvavo pirmuose aktyviuose mokymuose, susitikimuose su kitomis mokyklomis, kūrė užduotis, mokėsi bendrauti, dirbti kartu. Susitikimuose buvo ugdomos XXI amžiaus kompetencijas ir tarpkultūriškumas. Po pirmojo etapo mokymų, mokyklos buvo suskirstytos į grupes ir tęsia savo darbą kartu su jaunaisiais lyderiais. Šiais metais mūsų gimnazija susijungė bendroms veikloms su „Varpo“ ir Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijomis. Pasirinkta tema – „Sportas laužo stereotipus“. Veiklų metu mes skatinsime mokinius kitaip pažvelgti į parolimpinį sportą ir lyčių lygybę , vykdysime sportines veiklas, susitikimus, interaktyvias veiklas. Laukia įdomus ir ilgas darbas. ,, Svajonių komandos‘‘ komanda.

https://m.ve.lt/naujienos/sportas/mokytojams—olimpiecio-pamokos-apie-lyderyste-1780431/