Šventyklos ir bažnyčios „Vėtrungėje“

Tikybos mokytojas Dainius Sobeckis

Kaip galėtų daugiau nei 30 bažnyčių ir šventyklų sutilpti vieno pastato viduje? Ar jums kiltų toks klausimas, kai pamatytumėte skelbimą apie eksponuojamas bažnyčias gimnazijos antro aukšto fojė? Pasirodo, kad jos telpa ne tik vienoje erdvėje, bet ir ant kelių stalų. Taip nutiko šių metų vasario 25 – kovo 1 dienomis, kai Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos 2 aukšto fojė buvo eksponuojama 3D kompozicija „Bažnyčios ir šventyklos“. Jos sumanytojas, idėjos autorius ir kaltininkas buvo tikybos mokytojas. Parodoje norėta daugiausiai parodyti Klaipėdoje iki II pasaulinio karo egzistavusių bažnyčių ir šventyklų (anglikonų, baptistų, liuteronų, irvingerių, reformatų, katalikų) maketų; taip pat nemažai buvo ir nūdienėje Klaipėdoje buvojančių bažnytėlių (katalikų ir baptistų); pasitaikė pora šventyklų (reformatų ir katalikų) iš Vilniaus ir viena iš Amerikos kontinento. Visus bažnyčių ir šventyklų maketus kūrė gimnazijos trečiokai ir ketvirtokai, nors daugiausia autorių buvo iš trečiokų tarpo. Pačios bažnyčios ir šventyklos buvo kuriamos iš įvairiausių medžiagų. Dažniausiai kūrybai buvo naudojamas popierius. Tačiau neapsieita ir be originalesnių medžiagų – viena bažnyčia buvo sukurta iš degtukų (ne vieną kartą ji nukrito ant grindų, bet didvyriškai atsilaikė ir nesulūžo); kita iš šiaudelių; dar vienai naudota ne tik mediena, bet ir metalas; dar kita buvo medinė, su tikru „čerpiniu“ stogu iš švitrinio popieriaus, o pora bažnyčių nulipdytos ir iš molio. Viena bažnyčia už kitą buvo vis gražesnė, tad kiekvienas žiūrovas ar lankytojas galėjo išsirinkti savo širdžiai mielą bažnytėlę. Nors paroda buvo trumpą laiką, tačiau jeigu jos praeiviai ir užmirš ką ten matė, ji liks ne tik nuotraukose, straipsnyje, tačiau ir kūrybinių kino dirbtuvių viename filme „Su daina“, kur mokiniai sužino apie pasaulio pabaigą būtent bažnyčių fone. Argi ne simboliška, kai pabaiga po saule ateina šalia bažnyčių, kurios skleidžia ramybę ir amžinybės ilgesį.