Tarptautiniai projektai

Erasmus+ KA1 projekto “Gimnazijos bendruomenė ir tėvai – kartu bendradarbiavimo link“ antrasis vizitas

PAŽINIMO TROŠKULYS (Septynios dienos Turkijoje) 

Mokytojas – tai ne tik tas žmogus ,kuris moko kitus, mokytojas – tai tokia asmenybė, kurią nuolat kankina pažinimo troškulys. Siekdamos numalšinti šį troškulį,  mes, klasių vadovės Lina, Nijolė, Daiva ir Laima, psichologė Renata ir pavaduotoja Rasa,  ryžomės dalyvauti tarptautiniame Erasmus+ KA1 projekto “Gimnazijos bendruomenė ir tėvai – kartu bendradarbiavimo link“ antrame vizite, kuris vyko  Turkijoje, Ankaroje. Dalyvavome partnerių organizuotuose seminaruose, kuriuose buvom  supažindintos suTurkijos  švietimo   sistema, darbu su tėvais, diskutavome apie kylančių  problemų (tiek jų šalyje, tiek mūsų) sprendimo galimybes, dalijomės savo patirtimi. Lankėmės mokyklose, pavydėjome gerai įrengtų kabinetų , aprūpintų naujausia technika,  puikiomis sporto salėmis, nedidelėmis klasėmis. Susipažinome su Turkijos istorija, nuostabia gamta. Žavėjomės turkų svetingumu, jų meile ir pagarba savo šaliai.

Erasmus+ KA1 projekto “Gimnazijos bendruomenė ir tėvai – kartu bendradarbiavimo link“ pirmasis vizita Drezdene

„Vėtrungės“ gimnazijos linksmai nusiteikusių mokytojų būrelis lapkričio 30d. – gruodžio 5d. buvo išvykęs į Drezdeną, kur vyko programos „Konfliktų valdymas klasėje“ mokymai pagal tarptautinį Erasmus + KA1 projektą. Priėmimas prasidėjo oficialia WBS Mokymo centro organizuota vakariene, kuri vyko garsiame miesto restorane. Mokytojos visą savaitę aktyviai dalyvavo ne tik teoriniuose bei praktiniuose mokymuose, kuriuos vedė lektorius Mario Ziegler, bet ir užmezgė kontaktus su graikų mokytojomis iš Iliono (Graikija).

Vakarais po mokymų pedagogės rado laiko pasižvalgyti po kultūrinį Drezdeną. Buvo aplankyti garsieji Cvingerio rūmai, kur meno galerijoje teko pamatyti garsųjį Rafaelio paveikslą „Siksto Madona“ bei kitų garsiausių Europos tapytojų, tokių kaip Diurerio, Ticiano, Rubenso, Rembranto paveikslus. Apžiūrėtas Frauenkirchen bažnyčios ansamblis, senieji Elbės tiltai, karališkieji rūmai, aplankyta biologijos mokytojų svajonė- Higienos (medicinos) muziejus, ir ,žinoma, kalėdinė miesto mugė.

Smagiausia buvo pajusti Drezdeno kuriamą kalėdinę nuotaiką, kurią mokytojos stengėsi parvežti visai „Vėtrungės“ bendruomenei.

 

 

 „Dalinamės patirtimi: kaip pasinaudoti programų „eTwinning“ ir „Nordplus Junior“ galimybėmis“

2015 m. lapkričio 17 d. mūsų gimnazijos mokytojos: V.Auglienė, G.Srėbalienė, I.Rimkienė dalyvavo ir skaitė pranešimą Klaipėdos rajono švietimo centre vykusiame seminare „Dalinamės patirtimi: kaip pasinaudoti programų  „eTWINNING“ IR „NORDPLUS JUNIOR“ galimybėmis“. Mokytojos pristatė ir papasakojo savo įspūdžius iš „eTwinning“ projekto, vykusio Ispanijoje.

Renginio metu  buvo apdovanoti geriausi Klaipėdos regiono tarptautinės programos „eTwinning“ projekto dalyviai, vyko gerosios patirties sklaida bei buvo pasidalinta „NordPlus Junior“ projektų patirtimi ir sąsajomis su „eTwinning“.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą “Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinimo ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra”

lmnsc_logo licei sm,m

Įgyvendinant Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą “Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinimo ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra”, Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-004, “Vėtrungės” gimnazijai buvo perduota planšetinių kompiuterių klasė – 28 planšetiniai kompiuteriai su programine įranga, nešiojamas mokytojo kompiuteris, baterijų įkrovimo įrenginys ir bevielio ryšio maršrutizatorius. Ši įranga padeda sukurti šiuolaikiškas sąlygas organizuojant ir vykdant profesinį orientavimą pamokų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu.

eTwinning projekto pirmieji žingsniai

atsisiųsti

eTwinning skirti visiems jauniems Europos piliečiams, besimokantiems mokyklose, sudaryti sąlygas dalyvauti švietimo projektuose su savo mokytojais bei jų kolegomis iš Europos. Ne išimtis ir Klaipėdos ,,Vėtrungės“ gimnazijos mokytojos Greta Srėbalienė, Sandrija Donskienė, Vida Auglienė ir Indrė Rimkienė. Mokytojos šių metų lapkričio mėnesį dalyvavo seminare ,,eTwinning projektai“ Vakarų  Europos šalių mokytojams, kuris vyko Madride. Seminare dalyvavo atstovai iš šešiolikos šalių.Džiaugiamės, kad seminaras buvo įdomus, darbingas,naudingas ir produktyvus. Kiekviena mokytoja grįžo su nauju projektu, kurį tęs su mokiniais bei mokyklos bendruomene. Tikime, kad tai  puikus startas eTwinning projektų jūroje.

Daugiau apie eTwinning projektą skaitykite čia

etwing2

ERASMUS+  KA1 programos projektas „Gimnazijos bendruomenė ir tėvai-kartu bendradarbiavimo link”

Klaipėdos “Vėtrungės” gimnazijos bendruomenė 2015-2016 m.m. dalyvauja Erasmus+ programos mobilumo projekte. Pagrindinis projekto tikslas – patobulinti gimnazijos klasių vadovų ir administracijos darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais/globėjais, jų didesnio įtraukimo į mokyklos gyvenimą , vaikų ugdymo procesą įgūdžius per neformalaus mokymo kursus tarptautinėje aplinkoje.

Siekiant šio tikslo 12 gimnazijos darbuotojų (pavaduotoja ugdymui, pavaduotoja užklasinei veiklai ir 10 klasių vadovų) dalyvaus 5 dienų praktiniuose mokymuose Vokietijoje ir Turkijoje:

  1. Mokymai Vokietijoje vyks jau parengtos programos „Konfliktų valdymas klasėje“ pagrindu. Ši programa bus pakoreguota ir specialiai pritaikyta klasių vadovų grupei iš Klaipėdos. Į ją bus įtrauktos šios temos: klasių vadovų tarpininkavimas tarp tėvų/globėjų ir mokinių, bendravimo su tėvais/globėjais technikos, interesų nustatymas ir derinimas, konkrečių atvejų Lietuvos ir Vokietijos vidurinėse mokyklose analizė. Mokymų metu naudojami metodai – vaidmenų pasiskirstymas, situacijų simuliacija, atvejų analizė, savirefleksija. Mokymai vyks organizacijoje WBS TRAINING AG Dresdeno filiale.
  2. Turkijos organizacija „Cengiz Project & Consulting“ taip pat parengs specialų kursą gimnazijos klasių vadovų grupei – „Mokyklos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo formų plėtra, taikant inovatyvius švietimo metodus“. Šio seminaro metu bus susipažinta su IKT panaudojimu bendraujant su tėvais/globėjais, efektyvios komunikacijos modeliu, komandinio darbo principais, bus naudojami savęs pažinimo ir įsivertinimo metodai.

Po mokymų gimnazija parengs Tėvų švietimo planą bei kartu su Klaipėdos PŠKC suorganizuos konferenciją regiono pedagogams.

 Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, Erasmus+ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų  paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

OE6cvQLP

wbs-wordmark-shadow-color

 

 

 

 ERASMUS+ programos projektas „Asmenų mokymosi mobilumas“

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimanzijos bendruomenė 2014-2015m. dalyvavo projekte „Asmenų mokymosi mobilumas“. Šiuolaikinis pasaulis skatina kasdien tobulėti ir mokytis, tuo ypač yra suinteresuoti šiuolaikiniai mokytojai ir mokiniai. Daugelyje pasaulio mokyklų vis daugiau ieškoma naujų metodikų įdomiai mokyti vaikus ir suaugusius, ne išimtis Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos mokytojai.

Pradžia

2014 m. buvo pradėtas vykdyti ERASMUS+ programos projektas „Asmenų mokymosi mobilumas“. Projekte dalyvaujančios organizacijos: kalbų mokykla „Liceo Hispanico“ (Ispanija) ir bendrojo lavinimo mokykla „Vėtrungės“ gimnazija (Lietuva). Pagrindiniai Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos projekto metu įgyti ir laukiami lūkeščiai ir poreikiai buvo susiję su ispanų kalbos kalbinėmis kompetencijomis, mokytojų tarpkultūrinio, tarpdisciplininio bendradarbiavimo galimybių plėtra. Klaipėdos “Vėtrungės” gimnazijos moksleivių ir mokytojų noras susipažinti su ispanų kultūra, kalba ir tradicijomis rodo, kad mokykloje teikiamos ispanų kalbos mokymo paslaugos yra reikalingos. Pirmąjį projekto etapą vainikavo renginys- popietė „Arte de Espana“, kurį organizavo gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Mokyklos bendruomenė buvo supažindinama su Ispanijos kultūra, istorija, ispanų kalbos ypatumais, architektūra, daile, šokiais ir muzika.

Mobilumas

Nuo pat projekto kūrimo pradžios ir galutinių įgyvendinimo žingsnių buvo nuolat tobulinamos dalyvių ispanų kalbos kalbinės, tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacinės kompetencijos.

Vienas iš paskutinių projekto etapų, tai išvyka, po ilgų ir produktyvių paruošiamųjų etapų 2015m. birželio 21-28 d. keturi gimnazijos mokytojai išvyko į Ispanijos kalbų mokyklą „Liceo Hispanico“ esantį Caceres mieste.

Dailės, muzikos, amatų mokytojos S.Donskienė, V.Auglienė, I.Rimkienė dalyvavo ispanų kalbos kursuose, kuriuose buvo toliau vykdomas susipažinimas ir mokymasis su ispanų kalba, mokymo didaktikomis, bei galimybėmis integruoti ispanų kalbą į savo dėstomą discipliną, naudojant aktyvius metodus (žaidimus, paveikslus, vaidybą). Ispanų kalbos mokytoja G.Srėbalienė dalyvavo Ispanų kalbos mokymo metodų kursuose. Jų metu buvo gilinamos ispanų kalbos mokytojų didaktines ispanų kalbos žinios, susipažįstant su naujomis mokymo metodikomis ir kitais mokymosi motyvacijos skatinimo būdais. Kursų metu buvo analizuojama užsienio kalbos mokymo(si) mokykloje problematikomis ir sprendimo būdais.

Ateities planai

Dalyvavimas projekte paskatino dirbti pedagogus komandoje, ko pasekoje buvo sukurtas mokytojų aktyvas, kurio vienas iš tikslų bus toliau vykdyti tarptautinius projektus. Vienas iš ateities planų tai mokinių įtraukimas kuriant ir vykdant tarptautinius projektus. Bendradarbiavimas su Ispanijos ar kitos šalies bendrojo lavinimo mokyklomis paskatins mokinius labiau domėtis ir aktyviai mokytis ne tik ispanų, bet ir kitas užsienio kalbas.

Popietė „Arte de Espana „

2014 – 2015 m. m. „Vėtrungės“ gimnazijos bendruomenė dalyvauja ŠMPF (Švietimo Mainų Paramos Fondas) finansuojamame Erasmus plius mobilumo projekte, kurio iniciatorė yra geografijos mokytoja Greta Srėbalienė. Pagal šį projektą keturi  gimnazijos mokytojai birželio 21-28 dienomis stažuosis ispanų kalbos licėjuje (Liceo Hispanico) Caceres mieste Ispanijoje. Stažuotės metu tikimasi įgyti ispanų kalbos kalbinių kompetencijų, užmegsti tarptautinius ryšius ir siekti bendradarbiavimo su ispanų mokyklomis.  Tuo tikslu mūsų gimnazijoje gegužės 21 dieną, vyko popietė „Arte de Espana“, kur 2e klasės mokiniai (auklėtoja Indrė Rimkienė) pristatė Ispanijos kultūrą. Apie šios šalies istoriją įdomiai kalbėjo Greta Salytė, ispanų kalbos ypatumus pristatė Auksė Gramalaitė,  architektūrą ir  dailę – Ugnė Daraškevičiūtė, o  flamenko šokio stilių – Gabrielė Žukaitė ir Karolina Tamulionytė. Renginio metu klausėmės gitara skambinančios Justės Bajorūnaitės, o Airida Blaževičiūtė nustebino ir sužavėjo nepaprastu lankstumu ir sportinio flamenko atlikimu. Taip pat popietėje savo apsilakymu mus pagerbė kolumbietis Aleksas Kulvietis, kuris Lietuvoje gyvena jau bene 13 metų  ir puikiai kalba ne tik ispaniškai, bet ir lietuviškai. Popietės dalyviai ir žiūrovai turėjo progos išklausyti ir pagerbti Ispanijos himną. Baigiantis renginiui Indrė Dužinaitė ir Emilija Norbutaitė labai „skaniai“ pristatė ispanų maisto kultūrą bei drauge su kitomis 2e klasės merginomis vaišino popietės dalyvius ir svečius ispaniškomis užkandėlėmis ir gaiviaisiais gėrimais. Aktų salės skliautuose tvyrojo džiaugsminga nuotaika, geros emocijos, ispaniškos muzikos garsai…. Išeinantieji galėjo gėrėtis dailės mokytojos Sandrijos Donskienės suruošta mokinių darbų paroda „Flamenko šokis“ I ir II aukštų foje,  knygų skirtukų paroda.

Muzikos mokytoja Vida Auglienė

 Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas POINT

 Klaipėdos “Vėtrungės” gimnazija 2013-2014 m.m.dalyvauja Leonardo da Vinci programos mobilumo projekte POINT. Profesinis orientavimas, informavimas ir novacijų taikymas specialiųjų poreikių jaunimo ugdyme karjerai.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti profesijos konsultantų kompetencijas per tiesioginį užsienio šalių specialistų patirties perėmimą darbinio vizito metu.

Pagal šį projektą psichologė/ karjeros koordinatorė R. Baltrimienė 2014 m. kovo 31 – balandžio 6 dienomis dalyvavo stažuotėje Romoje, kurioje aplankė suaugusiųjų universitetą UPTER, mokymo ir darbo rinkos centrą Roma Capitale, profesinio mokymo centrą “Ernesto Nathan”, licėjų Galileo Galilei, tyrimų centrą Fondazione Giacomo Brodolini, psichologinės pagalbos centrą Labos, darbo rinkos centrą Portafuturo. Šio vizito metu specialistė įgijo naujų karjeros konsultavimo įgūdžių, susipažino su autobiografinio metodo, Kompetencijų balanso ir kitų metodikų taikymu konsultavime.

Baltrim 2 Baltrim1

Tarptautinis projektas PROVINSE

Tarptautinis projektas (2007-2013 m.)

Tarptautinis projektas POTENCIAL (2010 m.)