Naujienos

Informuojame, kad šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai teikiamas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (2018-01-09 sprendimo projektas Nr. T1-4), kuriuo bus nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat Apraše bus numatoma, kad pirmąją prašymų priėmimo dieną pirmiausia bus įregistruojami registruotais laiškais atsiųsti prašymai. Siekiant sumažinti „gyvas“ eiles, rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe.

***

DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2018–2019 MOKSLO METAIS PRIĖMIMO PRADŽIOS

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2018–2019 MOKSLO METAMS