Naujienos

Informuojame, kad parengtas Priėmimo  į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo 10 punkto pakeitimas (2018-11-28 sprendimo projekto Nr. T1 – 288), kuris bus svarstomas š.m. gruodžio 20 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

Pakeitimu panaikinama galimybė prašymus mokykloms teikti registruotais laiškais. Plačiau apie pakeitimą galima susipažinti savivaldybės interneto svetainėje (www.klaipeda.lt).

Šiuo metu baigiama rengti informacinė priėmimo į mokyklas sistema, kurios pagrindu bus teikiami prašymai 2019-2020 mokslo metams, todėl rašytinių prašymų nešti į mokyklas nereikės.

Konkretus veiksmų grafikas bus sudarytas ne vėliau kaip iki 2019 m. sausio 21 d. Tikėtinas, kad, išbandžius informacinę sistemą, priėmimo procesai bus pradėti 2019 m. vasario – kovo mėnesiais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus prašymų priėmimų pradžią.

Apie informacinės priėmimo sistemos diegimo terminus ir prašymų registravimo principus gyventojams informacija bus teikiama savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

Klaipėdos miesto savivaldybės informacija.

______________________________________________________________________________________________________

Informuojame, kad patvirtintas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (2018-01-25 Nr. T2-12), kuriuo nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat numatoma, kad pirmąją prašymų registravimo dieną mokyklose pirmiausia įregistruojami registruotu laišku atsiųsti prašymai, kurių išsiuntimo data (patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra ne vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų priėmimo diena.

             Siekiant sumažinti „gyvas“ eiles prie mokyklų, rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe.

STOJANČIŲ   Į NETRADICINIO UGDYMO PIRMĄ GIMNAZIJOS KLASĘ, MOKINIŲ   DĖMESIUI  !

  1. Mokinių, stojančių mokytis į netradicinio ugdymo klasę ( ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos programa) , motyvacinis patikrinimas vyks 2018 m. gegužės 17 d. (ketvirtadienį ), 15.00 val., kabinetuose Nr.109, 110, 111.
  2. Informacija, dėl motyvacijos ir gebėjimų vertinimo patikrinimo bus pateikta mokinių susirinkime, kuris vyks 2018 m. gegužės 8 d. (antradienį ) gimnazijos aktų salėje 16.00 val.
  3. Iki  2018 m. gegužės 17 d. gimnazijos priėmimo komisijai (gimnazijos raštinė) būtina pateikti:

3.1. einamųjų mokslo metų turimus I pusmečio  ( II trimestro) dalykų įvertinimus  iš lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, fizikos, chemijos, geografijos, pirmos užsienio kalbos ir istorijos;

3.2.  per pastaruosius 2 metus  mokinio   pasiekimus fizikos ,biologijos, chemijos, geografijos, matematikos  olimpiadose, konkursuose ir projektuose ( diplomai, padėkos).

PRIIMAMŲ MOKINIŲ MOTYVACIJOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

***

DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2018–2019 MOKSLO METAIS PRIĖMIMO PRADŽIOS

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2018–2019 MOKSLO METAMS