Informacija apie priėmimą

1.Prašymai mokytis gimnazijoje kitiems mokslo metams teikiami asmeniškai ar registruotu laišku. 

I gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.;

Į netradicinio ugdymo (ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos elementų) klasę – nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.

II–IV gimnazines klases – nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

Informuojame, kad šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai teikiamas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (2018-01-09 sprendimo projektas Nr. T1-4), kuriuo bus nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat Apraše bus numatoma, kad pirmąją prašymų priėmimo dieną pirmiausia bus įregistruojami registruotais laiškais atsiųsti prašymai. Siekiant sumažinti „gyvas“ eiles, rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe.Kartu su prašymu reikia pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (jo kopiją).

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis 8.00–16.30 val. (pietų pertrauka –11.30–12.00 val.).Penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – 8.00–15.30  val.

2. Pagrindinis priėmimas vykdomas birželio 10–25 d. (Nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai). Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas.

3. Į gimnaziją priimami vaikai iš Klaipėdos miesto savivaldybės ir kitų savivaldybių teritorijų.

4. Pagrindinio priėmimo metu:

4.1. priimami asmenys, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pagal prašymų įregistravimo datas;

4.2. pirmumo teisė suteikta:

1) našlaičiams;

2) vaikams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje.

Šios priežastys yra lygiavertės ir asmenys priimami iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.

4.3. kiti asmenys priimami pagal prašymų įregistravimo datas, priėmus pirmumo teisę turinčius asmenis.

5. Gimnazijai priskirta aptarnavimo teritorija:

  • I–II klasės (bendrosios) – Debreceno g. (nelyginiai), Gedminų g., Naikupės g. (lyginiai), Naujakiemio g., Nemuno g. (nuo Naikupės iki Statybininkų pr.), Statybininkų pr. (lyginiai iki Minijos g.), Šiaulių g., Šilutės pl. (nuo Debreceno g. iki Statybininkų pr.), taikos pr. (nuo Debreceno g. iki Statybininkų pr.)
  • Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratos ugdymo elementų klasę – priimant asmenis, pagal poreikį vykdomas motyvacijos vertinimas, kuris vykdomas 2018 m. gegužės 1 – 20 d.

6. Priėmimo dokumentai:

  • prašymas (prašymus už asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų asmenys prašymus pateikia, turėdami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinius sutikimus);
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);
  • pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);
  • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos).

7. Priėmimo į gimnaziją klausimais papildomai  informuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ramūnas Dobranskis, tel. (8 46) 345868

8. Priėmimo komisijos sudėtis

8.Kiti dokumentai:

Netradicinio ugdymo klasės motyvacinio vertinimo tvarkos aprašas

Informacija dėl mokinių priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas 2018–2019 mokslo metams

Dėl prašymų mokytis 2018–2019 mokslo metais priėmimo pradžios

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokykloms priskirtos aptarnavimo teritorijos