Informacija apie priėmimą

1. Gimnazija mokinių priėmimą vykdo, vadovaudamasi Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2016 m. gruodžio 22 d.  Nr. T1-296.

 1. Prašymai mokytis gimnazijoje kitiems mokslo metams teikiami asmeniškai ar registruotu laišku NUO SAUSIO 4 D.

Prašymus galima pildyti gimnazijos raštinėje arba iš anksto parsisiuntus iš žemiau pateiktos nuorodos. Prašymai įregistruojami raštinėje pateikimo metu (registruotu laišku gauti prašymai – bendra gimnazijos dokumentų valdymo tvarka).

Raštinės darbo laikas: darbo dienomis 8.00–16.30 val. (pietų pertrauka –12.00–12.30 val.).

 1. Gimnazijai priskirta aptarnavimo teritorija:
Klasės Priskirta aptarnavimo teritorija
I–II klasės (bendrosios) Savivaldybės teritorijos gatvės: Debreceno g. (nelyginiai), gedminų g., Naikupės g. (lyginiai), Naujakiemio g., Nemuno g. (nuo Naikupės iki Statybininkų pr.), Statybininkų pr. (lyginiai iki Minijos g.), Šiaulių g., Šilutės pl. (nuo Debreceno g. iki Statybininkų pr.), taikos pr. (nuo Debreceno g. iki Statybininkų pr.)
Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo klasės Savivaldybės teritorija (priimant asmenis, vertinami specialieji gebėjimai)           
 1. Pagrindinis priėmimas vykdomas:
  • GEGUŽĖS 1–20 D. į Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo klases (nagrinėjami iki balandžio 30 d. įregistruoti prašymai).
  • BIRŽELIO 10–25 D. į bendrąsias klases (nagrinėjami iki birželio 9 d. įregistruoti prašymai);
 1. PAGRINDINIO PRIĖMIMO METU:
  • į bendrąsias I–II klases pirmumo teise priimami:
 • našlaičiai;
 • vaikai, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje.

Šios priežastys yra lygiavertės ir asmenys priimami iš eilės pagal prašymų įregistravimo datas.

Kiti asmenys priimami pagal prašymų įregistravimo datas, priėmus pirmumo teisę turinčius asmenis;

 • į bendrąsias III–IV klases asmenys priimami laisvu savo pačių apsisprendimu pagal prašymų įregistravimo datas, pirmumo teise – iš Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos;
 • į Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo klases priimami asmenys, įvertinus jų specialiuosius gebėjimus, gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka. Gebėjimų vertinimo tvarkos aprašas bus skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki pagrindinio priėmimo organizavimo.
 1. PAVIENIS PRIĖMIMAS vykdomas, pasibaigus pagrindiniam priėmimui ir per mokslo metus:
  • į bendrąsias I–II klases nuosekliai priimami:
 • asmenys, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
 • asmenys, kurie nepateko į jiems priskirtas mokyklas ir mokyklų vadovai susitarę dėl šių asmenų priėmimo į gimnaziją;
 • asmenys, negyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, pirmumo teise – vaikai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) ne mažiau kaip 1 metus dirba gimnazijoje pagal neterminuotas darbo sutartis;
  • į bendrąsias III–IV klases priimami asmenys pagal prašymų įregistravimo datas, pirmumo teise – iš Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos;
  • į Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo klases priimami asmenys, nepatekę pagrindinio priėmimo metu, pagal specialiųjų gebėjimų vertinimų rezultatus.
 1. Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys gali būti priimti į gimnaziją, jei yra laisvų vietų, priėmus visus pageidaujančius mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančius asmenis.
 1. PRIĖMIMO DOKUMENTAI:

–   prašymas;

–   asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);

 • pirmumo teisę liudijantys dokumentai (jų kopijos);
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos);
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos). Jeigu asmuo nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimas pateikiamas baigus programą

Priėmimo į gimnaziją klausimais papildomai konsultuoja Ramūnas Dobranskis tel. (8 46) 345868.