“Pilietiškiausios klasės” konkursas

Gegužės 19 dieną įvyko finalinis visus metus trukusio “Pilietiškiausios klasės” konkurso renginys – viktorina “Mes vėtrungiečiai”. Jo metu galutinai paaiškėjo konkurso nugalėtoja (I a klasė) ir prizininkės (II b ir I b  klasės). Jau tradiciniu tapęs konkursas visiems metams apjungė pirmokų ir antrokų klases bendrai veiklai, kurios pagrindinis tikslas – ugdyti gimnazistų sąmoningumą, pilietiškumą pradedant nuo artimiausios jiems aplinkos – mokyklos, kurioje jie mokosi.

Konkurso metu gimnazistai  stenduose, pasitelkę išmonę ir kūrybiškumą viešino savo klasių gyvenimo ir veiklos akimirkas , organizavo pilietinius renginius, skirtus valstybinėms, tautinėms ar atmintinoms dienoms paminėti, tokius kaip : Baltosios lazdelės diena, Konstitucijos diena, Kariuomenės diena, Žmogaus teisių  diena, Laisvės gynėjų diena, Vasario 16 ir Kovo 11, Klaipėdos krašto prijungimo, Žemės diena ir dar daugelį kitų. Neliko abejingi ekologinėms (Europos atliekų mažinimo savaitės, aplinkos tvarkymo), labdaringoms (Solidarumo bėgimas, parama gyvūnų globos namams) akcijoms ir iniciatyvoms. Aktyviai ir gausiai dalyvavo gimnazijos bei miesto renginiuose, garsino savo mokyklą viktorinose, olimpiadose, konkursuose.  Renkant pilietiškiausią klasę buvo atsižvelgta ir į klasės drausmę bei elgesį pamokų ir ne tik jų metu, lankomumo rodiklius, uniforminių švarkelių dėvėjimą. Galime pasidžiaugti, kad pastarasis rodiklis konkurso dėka ženkliai pagerėjo .

Gimnazistai, parodę didžiausią pilietiškumą, sutelktumą ir aktyvumą buvo apdovanoti tradiciniu prizu -nemokama ekskursija. Šiais metais buvo pasirinkta kelionė maršrutu Klaipėda-Panemunės pilys-Kaunas-Klaipėda. Jos metu buvo aplankytos Panemunės ir Raudonės pilys, suskaičiuoti Veliuonos piliakalnių laipteliai, aplankytas Kauno aviacijos muziejus.

Nuoširdžiai dėkojame I-II gimnazijos klasių bendruomenėms, klasių vadovams ir mokytojams, prisidėjusiems prie šio konkurso vykdymo, komisijos nariams, vertinusiems klasių pilietiškumo apraiškas, gimnazijos direktoriui už kelionę. Tikimės, kad konkurso metu užgimęs noras būti “Vėtrungės” piliečiu, virs noru būti tikru Lietuvos piliečiu.

Linkime visiems gerų vasaros atostogų!

Konkurso koordinatorės: Regina Mickutė ir Daiva Mickutė