Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Vaidutė Cirtautienė

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Sveikatos kabineto darbo laikas

Trečiadienis     8.00 – 17.00

Ketvirtadienis  8.00 – 17.00

Penktadienis     11.30 – 16.54

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos uždaviniai:

 • Pirmosios pagalbos teikimas.
 • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
 • Informacijos sklaida.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra
 • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
 • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
 • Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.
 • SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS VEIKLOS PLANAS 2017 M.
 • 2016 M. RUGSĖJO – GRUODŽIO MĖN. MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS IR ATASKAITA