Sveikatos priežiūra

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Vaidutė Cirtautienė

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Sveikatos kabineto darbo laikas

Sveikatos kabineto darbo laikas
 

Pirmadienis  8.00 – 17.00

Antradienis  8.00 – 17.00

Trečiadienis  11.48 – 16.52

Penktadienis  8.00. – 17.00

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos uždaviniai:

  • Pirmosios pagalbos teikimas.
  • Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
  • Informacijos sklaida.
  • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra
  • Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
  • Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
  • Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
  • Kurti mokykloje sveiką aplinką, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
  • Vykdyti projektinę veiklą moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse.

2019 m. „Vėtrungės“ gimnazijos mokinių sveikatos rodiklių pristatymas

2019 METŲ MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS IR ATASKAITA