Integruoti projektai

projektKlaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje 2017 metais informacinių technologijų mokytojai kartu su chemijos, fizikos ir anglų kalbos mokytojais vykdė integruotus projektus su I-ų, II-ų, III-ų klasių mokiniais. Integruotus projektus organizavo informacinių technologijų mokytojai Ramunė Šimkuvienė, Leonas Šimkus, Orinta Anglickienė, anglų kalbos mokytojos Daiva Ivaškevičiūtė, Rasa Balsevičienė, chemijos mokytojos Leila Mozūraitienė, Jolanta Krutkevičienė, fizijos mokytoja Elena Golovniova. Projektuose mokiniai nagrinėjo įvairias sveikatos, ekologijos, ekonomikos ir astronomines problemas.

I-ų klasių mokiniai vykdė chemijos – informacinių technologijų – anglų kalbos projektą – tyrimą „Rūkymo žala: apklausa ir duomenų analizė“. Mokiniai sudarė klausimyną chemijos pamokose, apklausė kitus gimnazijos mokinius ir atliko duomenų analizę informacinių technologijų pamokose. Tyrimo rezultatus pristatė Klaipėdos apskrities moksleivių praktinių – tiriamųjų darbų konferencijoje „Žmogus ir aplinka“ (2017-04-27) ir anglų kalbos pamokose. Visa projekto medžiaga patalpinta https://sites.google.com/site/integruotasprojektas/rukymo-zala.

II-ų klasių mokiniai vykdė chemijos – informacinių technologijų projektą „Chemija ir aplinka”.  Chemijos pamokose mokiniai kūrė produktus iš natūralių medžiagų, gamybos procesą dokumentavo. Vėliau apskaičiavo produkto gamybos išlaidas, palygino kainas parduotuvėse ir nustatė produkto ekonominę naudą. Visą surinktą medžiagą sukėlė į informacinių technologijų pamokose ruošiamas svetaines. Savo darbus mokiniai pristatė atvirose pamokose mokytojams ir klasės mokiniams.Visa projekto medžiaga patalpinta https://sites.google.com/site/integruotasprojektas/chemija-ir-aplinka-2017

III-ų klasių mokiniai vykdė fizikos – informacinių technologijų projektą „Kelionė į visatos pakraštį”. Mokiniai informacinių technologijų pamokų metu rinko informaciją pagal pasirinktas astronomijos temas, surinktą medžiagą sukėlė į PowerPoint pateiktis. Sukurtas pateiktis mokiniai pristatė IIc klasės Astronomijos pamokoje. Visa projekto medžiaga patalpinta https://sites.google.com/site/integruotasprojektas/kelione-po-visatos-pakrasti

Džiugu, kad „Vėtrungės“ gimnazijos mokytojai randa bendrų dalykinių temų organizuodami integruotas pamokas. Informacinių technologijų mokytoja R.Šimkuvienė