Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS” GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės institucijų ir įstaigų įstatymo ir Vyriausybės nutarimu patvirtintų bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Bruto VDU ataskaita 2017 m. IV ketv.

bruto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VDU Bruto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto VDU ataskaita 2017 I ketv

Untitled

brut

vidutinis uzmokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vidutinis 1

 

atlyginimų lentelė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba:

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis parodytas neatskaičiavus mokesčių.