Gimnazistų ekopamoka ,,Gilijos“ mokyklos pirmokams

2019 metais gruodžio 18 dieną 1 e gimn. klasės mokiniai tapo mokytojais vienai pamokai. Ši ekologinė klasė kartu su auklėtoja Indre Venskuviene keliavo į Klaipėdos ,,Gilijos” pradinę mokyklą ir šešioms pradinukų klasėms pravedė pamoką apie ekologiją ,,Atliekų rūšiavimas“. Gimanazistai turėjo svarbią misiją: norėjo perduoti savo žinias jaunesniems bei paaiškinti, kaip svarbu yra saugoti Žemę nuo užterštumo bei rūšiuoti išmetamas atliekas. Nustebino pirmokų žinios, drąsa kalbėti, atsakinėti į klausimus. Tai buvo didelė patirtis mūsų klasei, kilnus tikslas skatinant atsakingą vartojimą ir linksmai bei prasmingai praleistas laikas tiek auklėtojai, tiek pradinukams, tiek mums – ekologinės klasės mokiniams.
Straipsnį parengė Ie gimn. klasės mokinės S. Martinkutė ir V. Domarkaitė