Geri darbai

Metus vėtrungiečiai užbaigė gerais darbais. „Pagaminta mokykloje“ būrelio nariai atstovavo gimnaziją LCC universiteto organizuojamoje kalėdinėje labdaros mugėje. Džiugu, kad kasmet esame čia laukiami ir galime prisidėti prie kilnaus tikslo – paaukoti pinigų nakvynės namų gyventojų Kūčių stalui. Antrokai irgi netinginiavo: 2 a, b, c, d  klasių mokinių uždirbti Pyragų dienoje pinigai papildė Išsipildymo akcijos sąskaitą. Gera daryti gerus darbus!