Europos kalbų diena

„Kalba – tai miestas, kurio statybai kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį.“ (R. V. Emersonas) Ieškodami gimtojoje kalboje sukauptų lobių ir atrasdami svetimų kalbų pažinimo džiaugsmą, gimnazijos pirmų klasių moksleiviai rugsėjo 23 d. dalyvavo viktorinoje, skirtoje Europos kalbų dienai paminėti. Džiugu, kad visos pirmokų komandos pademonstravo puikius rezultatus. Atlikdami užduotis, leidžiančias pažinti mūsų artimesnes ir tolimesnes giminaites indoeuropiečių bei kitas Europos kalbas, moksleiviai turėjo progos įsitikinti, kalbininko V. Ilič-Stivičiaus žodžiais: „Kalba – tai brasta per laiko upę; ji mus veda į protėvių būstą, bet tenai negali patekti tas, kuriam baugūs gilūs vandenys.“ /Gimnazijos lituanistės/