Metodinė taryba

Gimnazijos metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė – Ingrida Rimkienė.

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo (etikos, tikybos, istorijos, geografijos, ekonomikos, psichologijos):
Lina Lamsaitienė

Kūno kultūros:
Laima Piešinienė

Matematikos: informacinių technologijų:

Rita Žukaitienė

 Informacinių technologijų:

Ramunė Šimkuvienė

Užsienio kalbų (anglų):
Daiva Ivaškevičiūtė

Užsienio kalbų ( rusų, vokiečių, ispanų):

Nina Smirnova

Lietuvių kalbos:
Kristina Adomavičienė

Gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos):
Dainora Ruškytė

Menų ir technologijų:
Asta Petrutienė

Klasių vadovų:
Daiva Mickutė