Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokytojų, tėvų, socialinių partnerių ir gimnazijos bendruomenės interesams.

Gimnazijos tarybos nuostatai

GIMNAZIJOS TARYBA (2015 – 2016 m. m.)

Mokytojai:

Laima Ložienė

Lina Balčaitienė

Daiva Mickutė

Tėvai:

Mokiniai:

Elvina Intaitė

Emilija Gečaitė

Arvydas Bumblauskis