Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokytojų, tėvų, socialinių partnerių ir gimnazijos bendruomenės interesams.

Gimnazijos tarybos nuostatai

GIMNAZIJOS TARYBA

Mokytojai:

Laima Ložienė

Lina Balčaitienė

Daiva Mickutė

Tėvai:

Mokiniai:

Aleksandras Andrejevas, 2e

Radvilė Saročkaitė, 2a

Dominykas Pocius, 2e