Pedagoginiai

KLAIPĖDOS „VĖTRUNGĖS“ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2017-2018 M. M

Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Elektroninis paštas
1. Kristina Adomavičienė lietuvių kalba metodininkas kristina.adomavičienė@vetrungesgimnazija.lt
2. Nijolė Globienė lietuvių kalba ekspertas nijole.globiene@vetrungesgimnazija.lt
3. Augenija Grakauskienė lietuvių kalba metodininkas augenija.grakauskiene@vetrungesgimnazija.lt
4. Jurgita Stakauskaitė lietuvių kalba metodininkas jurgita.stakauskaite@vetrungesgimnazija.lt
5. Rita Meržvinskaitė Pamparienė lietuvių kalba vyr. mokytojas rita.merzvinskaite-pampariene@vetrungesgimnazija.lt
6. Kristina Lenartaitė – Gotaučienė lietuvių kalba mokytoja kristina.lenartaite-gotauciene@vetrungesgimnazija.lt
7. Jurgita Šimeliūnienė teatras vyr. mokytoja jurgita.šimeliūnienė@vetrungesgimnazija.lt
8. Rasa Pragulbeckienė lotynų  kalba vyr. mokytoja rasa.pragulbeckiene@vetrungesgimnazija.lt
9. Lina Lamsaitienė etika vyr. mokytoja lina.lamsaitiene@vetrungesgimnazija.lt
10. Dainius Sobeckis tikyba vyr. mokytojas dainius.sobeckis@vetrungesgimnazija.lt
11. Birutė Buinevičienė anglų kalba ekspertas birute.buineviciene@vetrungesgimnazija.lt
12. Daiva Ivaškevičiūtė anglų kalba metodininkas daiva.ivaskeviciute@vetrungesgimnazija.lt
13. Rasa Balsevičienė anglų kalba vyr. mokytoja rasa.balsevičiene@vetrungesgimnazija.lt
14. Raimonda Raškevičė anglų kalba vyr. mokytoja raimonda.raskevice@vetrungesgimnazija.lt
15. Ramunė Klimienė anglų kalba, prancūzų kalba vyr. mokytoja ramune.klimiene@vetrungesgimnazija.lt
13. Simona Jonėnienė anglų kalba mokytoja simona.jonėniene@vetrungesgimnazija.lt
14. Jurga Austėja Čižinauskaitė anglų kalba vyr. mokytoja jurgita.austėja-cizinauskaite@vetrungesgimnazija.lt
15. Nina Smirnova rusų kalba ekspertas nina.smirnova@vetrungesgimnazija.lt
16. Tatjana Darulienė rusų kalba ekspertas tatjana.daruliene@vetrungesgimnazija.lt
17. Irina Timofijčiuk rusų kalba metodininkas irina.timofijciuk@vetrungesgimnazija.lt
18. Regina Gedmontienė vokiečių kalba metodininkas regina.gedmontiene@vetrungesgimnazija.lt
19. Anisija Karmanova matematika ekspertas anisija.karmanova@vetrungesgimnazija.lt
20. Laimutė Mockienė matematika metodininkas laimute.mockiene@vetrungesgimnazija.lt
21. Lina Balčaitienė matematika metodininkas lina.balcaitiene@vetrungesgimnazija.lt
22. Rita Žukaitienė matematika metodininkas rita.zukaitiene@vetrungesgimnazija.lt
23. Rasa Brazinskaitė matematika vyr. mokytoja rasa.brazinkaite@vetrungesgimnazija.lt
24. Lina Griščenkovienė matematika metodininkas lina.griscenkoviene@vetrungesgimnazija.lt
25. Jolanta Krutkevičienė chemija metodininkas jolanta.krutkeviciene@vetrungesgimnazija.lt
26. Leila Mozūraitienė chemija mokytoja leila.mozuraitiene@vetrungesgimnazija.lt
27. Ingrida Rimkienė biologija ekspertas ingrida.rimkiene@vetrungesgimnazija.lt
28. Dainora Ruškytė biologija metodininkas dainora.ruškytė@vetrungesgimnazija.lt
29. Jurgita Gerulskienė chemija mokytoja jurgita.gerulskiene@vetrungesgimnazija.lt
30. Elena Golovniova fizika metodininkas elena.golovniova@vetrungesgimnazija.lt
31. Birutė Žukauskienė fizika vyr. mokytoja birute.zukauskiene@vetrungesgimnazija.lt
32. Leonas Šimkus informacinės technologijos ekspertas leonas.simkus@vetrungesgimnazija.lt
33. Ramunė Šimkuvienė informacinės technologijos ekspertas ramune.simkuviene@vetrungesgimnazija.lt
34. Orinta Anglickienė informacinės technologijos metodininkas orinta.anglickiene@vetrungesgimnazija.lt
35. Ramunė Petronienė ekonomika metodininkas ramune.petroniene@vetrungesgimnazija.lt
36. Virgilijus Valickis istorija metodininkas virgilijus.valickis@vetrungesgimnazija.lt
37. Vytautas Garbenčius istorija metodininkas vytautas.garbencius@vetrungesgimnazija.lt
38. Regina Mickutė istorija metodininkas regina.mickute@vetrungesgimnazija.lt
39. Daiva Mickutė geografija metodininkas daiva.mickute@vetrungesgimnazija.lt
40. Solvita Dimienė geografija vyr. mokytoja solvita.dimiene@vetrungesgimnazija.lt
41. Greta Srėbalienė geografija, ispanų kalba mokytoja greta.srebaliene@vetrungesgimnazija.lt
42. Vida Auglienė muzika ekspertas vida.auglienė@vetrungesgimnazija.lt
43. Vida Ruikienė šokis metodininkas vida.ruikiene@vetrungesgimnazija.lt
44. Asta Petrutienė dailė metodininkas asta.petrutiene@vetrungesgimnazija.lt
45. Eglė Kleivienė technologijos metodininkas egle.kleiviene@vetrungesgimnazija.lt
46. Saulius Birenis technologijos vyr. mokytojas saulius.birenis@vetrungesgimnazija.lt
47. Vida Kajokaitė kūno kultūra vyr. mokytoja vida.kajokaite@vetrungesgimnazija.lt
48. Laima Ložienė kūno kultūra metodininkas laima.loziene@vetrungesgimnazija.lt
49. Mantas Vaičiūnas kūno kultūra vyr. mokytojas mantas.vaiciunas@vetrungesgimnazija.lt
50. Gintaras Balčiauskas kūno kultūra metodininkas gintaras.balčiauskas@vetrungesgimnazija.lt
51. Laima Piešinienė kūno kultūra metodininkas laima.piešiniene@vetrungesgimnazija.lt
52. Renata Baltrimienė psichologija metodininkas renata.baltrimienė@vetrungesgimnazija.lt
53. Indrė Vasilevskė žmogaus sauga mokytoja indre.vasilevske@vetrungesgimnazija.lt
54. Inga Leonavičienė lietuvių kalba vyr. mokytoja inga.leonaviciene@vetrungesgimnazija.lt

2018 metais gimnazijoje dirba:

Iš viso dirba mokytojų Atestuotų mokytojų ekspertas Atestuotų mokytojų metodininkas Atestuotų mokytojų vyr.mokytojas Neatestuota mokytojų Iš viso atestuotų mokytojų Atestuotų mokytojų (procentas)
58 9 26 17 6 52 90,6 proc.

———————————————-